Chuyển đổi Ocean Bank thành ngân hàng thương mại TNHH một thành viên

Ngày 8/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức công bố tiếp quản Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) và chuyển đổi mô hình hoạt động OceanBank thành ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, ngân hàng này sẽ có tên là Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương (gọi tắt là Ngân hàng Đại Dương).

Theo NHNNk, hoạt động của OceanBank thời gian qua đã bộc lộ nhiều yếu kém, tồn tại và vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Do vậy, NHNN đã quyết định mua lại toàn bộ 100% cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại OceanBank với giá 0 đồng, chấm dứt toàn bộ quyền, nghĩa vụ của các cổ đông hiện hữu.

Quyết định mua lại là biện pháp can thiệp cần thiết của Nhà nước nhằm đảm bảo mục tiêu giữ ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, giúp NHNN hoàn toàn chủ động trong việc tiếp tục tái cơ cấu OceanBank, đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan các yếu kém của OceanBank sang TCTD khác.

Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, Ngân hàng Đại Dương sẽ có vốn điều lệ trên 4.000 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) được chỉ định tham gia quản trị, điều hành. Theo đó, VietinBank được quyền góp vốn, mua cổ phần bắt buộc tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt... NHNN đã điều động và bổ nhiệm hàng loạt cán bộ VietinBank sang giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Đại Dương. Trong đó, ông Đỗ Thanh Sơn, Giám đốc Chi nhánh 11 thuộc VietinBank TP.HCM giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương trong vòng 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

OceanBank cũng là trường hợp ngân hàng cổ phần thứ 2 được NHNN mua lại với giá 0 đồng, sau Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNBC).

Minh Phương

NHNN chính thức mua toàn bộ cổ phần Oceanbank
NHNN chính thức mua toàn bộ cổ phần Oceanbank

Ngân hàng Nhà nước đã quyết định đặt Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN