Chủ động phòng chống cháy rừng

Tỉnh Quảng Nam đang tích cực triển khai các phương án, nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng có thể gây ra trong mùa khô năm 2014, đặc biệt là ở các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.


Theo đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức trong đồng bào về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; củng cố, tăng cường và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012-2020 các cấp. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, cán bộ Lâm nghiệp xã và tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc canh tác nương rẫy của đồng bào trong mùa khô hanh, xử lý thực bì trong quá trình trồng và khai thác rừng của người dân, hướng dẫn đồng bào phát dọn và xử lý thực bì đúng quy trình kỹ thuật.


Vào mùa nắng hạn, đồng bào sử dụng lửa trong và gần rừng phải báo cáo đầy đủ về thời gian, địa điểm, diện tích, loại thực bì cần đốt với trưởng thôn, bản, lực lượng hợp đồng bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm lâm địa bàn để được hướng dẫn, theo dõi và kiểm soát. Khi xảy ra cháy rừng, các địa phương, đơn vị và các chủ rừng phải huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ để cứu chữa kịp thời và báo cáo ngay về Văn phòng Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh để theo dõi và hỗ trợ lực lượng khi cần thiết.


Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Hiện Quảng Nam đã giao cho lực lượng kiểm lâm cũng như các địa phương tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ cháy cao, khu vực dễ xảy ra cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm thường xuyên cập nhật thông tin để cung cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt mùa khô (từ tháng 3 đến tháng 8) để có biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng kịp thời. Các ngành, địa phương, chủ rừng, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương.


Nguyễn Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN