Các chế độ phụ cấp đối với cán bộ cấp xã.

Hỏi: Xin cho biết, cán bộ cấp xã được hưởng những khoản phụ cấp nào?
Vàng A Xa (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang)

Trả lời: Căn cứ vào Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì cán bộ cấp xã được hưởng các khoản phụ cấp sau:


Cán bộ xã sẽ được hưởng những khoản phụ cấp theo Nghị đinh 92/CP-Ảnh internet


Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5 Nghị định này được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung như sau:

a) Bí thư đảng ủy: 0,30.

b) Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND: 0,25.

c) Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND: 0,20.

d) Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 0,15.

Phụ cấp thâm niên vượt khung: Cán bộ cấp xã quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5 Nghị định này và công chức cấp xã quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5 Nghị định này được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.
Phụ cấp theo loại xã:

1. Cán bộ cấp xã quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định này được hưởng phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã tính theo % trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có); cụ thể như sau:

a) Cán bộ cấp xã loại 1 hưởng mức phụ cấp 10%.

b) Cán bộ cấp xã loại 2 hưởng mức phụ cấp 5%.

2. Phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã nêu tại khoản 1 điều này không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh:

1. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 1 người trong số lượng quy định tối đa tại khoản 1, Điều 4 Nghị định này, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND), cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20%.

2. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nguyễn Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN