Integral Petroleum SA tổ chức quảng bá trái phiếu doanh nghiệp cho các nhà đầu tư châu Âu

GENEVA, THỤY SỸ – Media OutReach – Ngày 6 tháng 6 năm 2019 – Integral Petroleum SA, nhà bảo lãnh cho trái phiếu của Công ty Integral Shipping and Trading SA (“Tổ chức phát hành”), đã ủy quyền cho BMI International Europe Limited làm Điều phối viên toàn cầu duy nhất tổ chức một loạt các cuộc gặp gỡ với các nhà đầu tư có thu nhập cố định (fixed income) tại Vienna (Áo), Zurich, Geneva (Thụy Sỹ), Vaduz (Liechtenstein) và London (Vương quốc Anh) bắt đầu từ ngày 3/6/2019.

Chú thích ảnh

Theo đó, các cuộc giới thiệu, quảng bá lưu động về trái phiếu của Công ty Integral Shipping and Trading SA sẽ bắt đầu tại Geneva vào ngày 3/6, tại  Zurich vào 4/6, tại Vaduz vào 5/6 và tại Vienna vào 6/6 và sẽ được hoàn thành ở London trong 2 ngày 11-12/6/2019.

Quy định S dành riêng  cung cấp các trái phiếu toàn cầu bằng đồng Euro (“trái phiếu toàn cầu”) của Tổ chức phát hành sẽ tuân theo điều kiện thị trường và phù hợp với lợi ích của nhà đầu tư. Trái phiếu toàn cầu dự kiến sẽ không được đánh giá và được áp dụng tiêu chuẩn ổn định FCA / ICMA.

Không có bản cáo bạch nào đã hoặc sẽ được phê duyệt và/hoặc xuất bản theo Chỉ thị 2003/71 / EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 4 tháng 11 năm 2003 về công bố bản cáo bạch khi chứng khoán được cung cấp cho công chúng hoặc Chỉ thị 2001/34 / EC đã được sửa đổi..

Thông báo này hay bất kỳ thông báo nào khác được phân phối trước hoặc sau thời gian này, đều không được phép chuyển giao hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác trong Khu vực kinh tế châu Âu. Thông báo này được lưu lại theo thỏa thuận cụ thể với BMI International Europe Limited. BMI International Europe Limited đã đại diện và đồng ý rằng họ sẽ cung cấp trái phiếu toàn cầu trong Khu vực kinh tế châu Âu chỉ tuân thủ các quy định của Chỉ thị triển vọng và tất cả các luật và quy định khác trong Khu vực kinh tế châu Âu áp dụng cho ưu đãi và bán trái phiếu toàn cầu trong khu vực kinh tế châu Âu.

Media OutReach Corporate News

Cơ chế quản lý tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ chế quản lý tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN