Trưng bày tư liệu, hiện vật về thành tựu của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình

Ngày 30/9, tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ khai trương trưng bày chuyên đề “Những thành tựu nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ”, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan phòng trưng bày.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình Bùi Thị Niềm nhấn mạnh, đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tôn vinh chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Qua đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân có dịp nhìn lại những khó khăn, gian khổ và trân quý hơn sự hy sinh to lớn cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi.

Phòng trưng bày có hơn 400 ảnh tư liệu, hiện vật, kỷ vật, sách, báo, phim tư liệu, ảnh nghệ thuật về thành tựu 90 năm qua của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, nhất là những thành tựu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đối ngoại…

Thông qua hoạt động trưng bày chuyên đề “Những thành tựu nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các thời kỳ” nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua 90 năm xây dựng và phát triển; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ cách mạng.

Chú thích ảnh
Đông đảo đoàn viên, học sinh và nhân dân tham quan phòng trưng bày trong ngày khai trương. 

Trưng bày làm nổi bật những thành tựu đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là tiền đề vững chắc để tỉnh Hòa Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo chương trình dự kiến, trưng bày sẽ mở cửa phục vụ công chúng tới sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII kết thúc.

Tin, ảnh: Trọng Đạt (TTXVN)
Đại hội Đảng bộ Quân đội bầu 43 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc
Đại hội Đảng bộ Quân đội bầu 43 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN