Tập trung xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Ngày 16/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghe nói chuyện chuyên đề Văn hóa công sở, đạo đức công vụ thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chú thích ảnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn đề nghị, các cấp ủy, Chi bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ: Nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ; thống nhất, minh bạch trong các quy định về trách nhiệm tập thể và cá nhân, các nguyên tắc cơ bản về văn hóa ứng xử, tác phong thực thi công vụ; đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, hiệu quả với từng cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tích cực đổi mới quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; kịp thời phát hiện, biểu dương, lan tỏa những mô hình hay, tấm gương tiêu biểu…

Chú thích ảnh
Các cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng.

Bà Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương cho biết, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Đảng ủy Khối xác định, thời gian tới sẽ kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của cấp ủy, Chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung công việc đột phá đã đăng ký với cấp trên. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch thực hiện công việc đột phá về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, việc đăng ký, nêu gương, làm theo của đảng viên”; đăng ký với Tỉnh ủy một công việc đột phá nhiệm kỳ và mỗi năm 2 công việc đột phá. Các cấp ủy, Chi bộ cơ sở đã lựa chọn, đăng ký với Đảng ủy Khối thực hiện 323 công việc đột phá.

Các cấp ủy, Chi bộ trong Đảng bộ Khối đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các đề án, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ như: Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động của các cấp ủy, tổ chức Đảng… Việc tuyên truyền, học tập chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ được quan tâm đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, Chi bộ, tổ chức Đảng được coi trọng; việc kiểm tra, xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật Đảng được được thực hiện nghiêm.

Chú thích ảnh
Các tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương khen thưởng.

Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng cao. Việc học tập, làm theo Bác, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý đã dần đi vào nền nếp. Các công việc đột phá đã được thực hiện dứt điểm, có hiệu quả. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã được biểu dương, khen thưởng.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương khen thưởng 5 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Văn Phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông cáo số 6797-CV/VPTW ngày 16/5 về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN