Sớm đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII vào cuộc sống với hiệu quả cao

"Thành ủy, cấp ủy căn cứ vào điều kiện đặc điểm của mình để đề ra chương trình hành động sát hợp trong thực hiện Nghị quyết của Trung ương 6 lần này. Thường vụ Thành ủy căn cứ vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, các chương trình hành động để bám sát, rà soát thực tiễn, tính toán để đề ra chương trình hành động mang tính khả thi cao".

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức vào chiều 6/12. Hoạt động này được triển khai ngay sau Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (trực tiếp và trực tuyến) trong 2 ngày 5 - 6/12.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc tiếp thu toàn nội dung chỉ đạo, cũng như những truyền đạt ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Phó Thủ tướng. 

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 6 về Định hướng Quy hoạch tổng thể phải có sự gắn kết với thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy hoạch Thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 và điều chỉnh quy hoạch chung của Thành phố đến 2040, tầm nhìn 2060. Khi tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch Thành phố phải căn cứ vào Quy hoạch Tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, không chỉ nhìn ở trong nước mà cần nhìn ra cả các thành phố ở khu vực và thế giới.

Thành phố Hồ Chí Minh cần bám sát thực tế định hướng phát triển, tổ chức không gian phát triển trong phạm vi trong và ngoài thành phố, nhất là sự gắn kết tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ và gắn kết liên vùng Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Phấn đấu đến năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI đề ra. 

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW (ngày 17/11/2022) tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, Nghị quyết 29 thúc giục Thành phố Hồ Chí Minh phải hành động mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để tương xứng với vai trò, vị trí và tiềm năng, trách nhiệm bằng những giải pháp hữu hiệu để góp phần chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội, dựa nhiều hơn vào sự phát triển công nghiệp, dịch vụ trên nền tảng của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cần phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, doanh nghiệp, người dân, thực hiện phân công, phân cấp triệt để trong quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, bảo đảm theo nguyên tắc mà Nghị quyết nói là “một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính”.

“Chương trình hành động lần này là chúng ta phải thể hiện nổi trội và quyết tâm chính trị rất cao của Thành phố Hồ Chí Minh để tạo ra giá trị đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh,

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải chủ động, tích cực hơn, có quyết tâm chính trị cao, đồng thời cần thận trọng, có bước đi vững chắc, vừa làm vừa tổng kết rút kinh nghiệm. Chương trình hành động lần này cần phải có sự góp ý kiến sâu sát, sát với thực tiễn và phải có tính khả thi.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng đây là vấn đề lớn, rộng, phức tạp, đa dạng, phong phú, còn nhiều ý kiến khác nhau. Một trong những nội dung trọng tâm là hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, bảo đảm thượng tôn hiến pháp và pháp luật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện trợ giúp pháp lý, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường phân cấp, phân quyền, xây dựng, tổ chức bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu  các cấp ủy tiếp tục tập trung nghiên cứu, thảo luận góp ý cho các chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Thành ủy Thành phố. Trước hết là tập trung nghiên cứu để thực hiện nghiêm các các kế hoạch Bộ Chính trị về chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng thời, tập trung góp ý nội dung, lộ trình, nhiệm vụ mà Dự thảo chương trình hành động nêu ra đã bám sát quan điểm chỉ đạo và phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi hay chưa; xem xét tính phù hợp trong phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, trong quá trình thảo luận góp ý chương trình hành động, hoan nghênh, khuyến khích các sáng kiến sáng tạo có hiến kế và đề xuất thêm những nội dung quy trình phối hợp theo tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm trên từng lĩnh vực cụ thể theo tinh thần Kết luận 14- KL/TW (ngày 22/9/2021) của Bộ Chính trị. 

“Thường trực Thành ủy tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn đảng bộ sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân thành phố, nhất là các đồng chí nguyên lãnh đạo của Trung ương nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ và với quyết tâm chính trị cao, nhất định chúng ta tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 11 Thành phố”, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định.

Xuân Khu (TTXVN)
Khơi dậy khát vọng mạnh mẽ thực hiện các mục tiêu quy hoạch tổng thế quốc gia
Khơi dậy khát vọng mạnh mẽ thực hiện các mục tiêu quy hoạch tổng thế quốc gia

Chiều 6/12, tiếp tục Chương trình làm việc của Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã truyền đạt chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN