Sẽ tổ chức Hội nghị văn nghệ toàn quốc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Chiều 16/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975- 30/4/2025) đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất.

Chú thích ảnh
Cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đồng chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương sự quan tâm của các tổ chức Đảng, cấp ủy các cơ quan chức năng đối với việc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước là nhiệm vụ rất lớn; với các hoạt động tương đối phong phú, toàn diện, với tinh thần “nhìn lại” để “bước tiếp”. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện; việc tổ chức các hội thảo khoa học cần huy động hiệu quả, rộng rãi sự tham gia và đóng góp của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đảm bảo chất lượng các báo cáo khoa học, góp phần xây dựng báo cáo tổng kết trình Ban Bí thư; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức thành công Hội nghị văn nghệ toàn quốc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất theo chỉ đạo của Ban Bí thư; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào công tác tuyên truyền về các hoạt động tổng kết, từ đó phản ánh đậm nét nội dung, ý nghĩa, thành tựu của văn học, nghệ thuật và vai trò, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất cần phải là một nghiên cứu đánh giá toàn diện, đầy đủ. Do đó, để nghiên cứu đảm bảo hiệu quả, khoa học cần một phương pháp tổng kết thống nhất, đề cương cụ thể với mục tiêu cuối cùng là xây dựng được một bản báo cáo tổng kết chỉ ra được nền văn học nghệ thuật sau 50 năm ngày thống nhất đất nước đã đạt được những thành quả, thành tựu cũng như hạn chế, tồn tại, từ đó rút ra nguyên nhân và những điều cần bổ sung vào quan điểm lãnh đạo của của Đảng đối với nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Nhấn mạnh văn học nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng lưu ý việc tổng kết cần bám sát tổng kết thực tiễn phát triển văn học nghệ thuật của 63 tỉnh, thành phố. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá cần cụ thể, toàn diện, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội như Đoàn Thanh niên với những cách làm sáng tạo, đa dạng; chú trọng việc cung cấp kịp thời các kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học từ các cơ quan chức năng chuyên môn để tạo chất liệu cho truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật nước nhà sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, cần xác định tập trung vào nghiên cứu khoa học, dựa trên những luận cứ khoa học, để đánh giá sát đúng nền văn học nghệ thuật của nước nhà sau 50 năm thống nhất đất nước. Các nghiên cứu khoa học này cũng giúp cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thời gian tới đối với văn học, nghệ thuật.

Báo cáo tóm tắt nội dung và tình hình triển khai kế hoạch tổng kết, lãnh đạo Vụ Văn hóa - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương) cho biết, các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất sẽ đánh giá sâu sắc toàn diện nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau 50 năm, khẳng định thành tựu, chỉ rõ  hạn chế, rút ra những  bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ giải pháp phát triển văn học nghệ thuật nước nhà trong giai đoạn mới.

Các hoạt động tổng kết sẽ được triển khai trên 3 trụ cột, có sự gắn kết chặt chẽ gồm: nghiên cứu khoa học; các hoạt động, sự kiện; công tác thông tin, tuyên truyền.

Theo đó, các hoạt động cụ thể là: Tổ chức các sự kiện hội nghị, sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu xuất sắc; các hoạt động hội thảo, toạ đàm khoa học theo các lĩnh vực văn học nghệ thuật cụ thể…

Trong dịp này, cơ quan hữu quan sẽ tổ chức Hội nghị văn nghệ toàn quốc tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, với sự tham gia của các văn nghệ sĩ Việt Nam tiêu biểu ở trong nước và nước ngoài. Trong khuôn khổ Hội nghị, cơ quan hữu quan sẽ tổ chức đoàn tàu thống nhất đưa các đại biểu ở trong nước và nước ngoài từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội; tổ chức Đoàn đại biểu dâng hương các Vua Hùng tại tỉnh Phú Thọ và nhiều hoạt động quan trọng khác.

Việt Đức (TTXVN)
Văn nghệ sỹ hành hương về nguồn 'Qua miền Tây Bắc - Về với Điện Biên'
Văn nghệ sỹ hành hương về nguồn 'Qua miền Tây Bắc - Về với Điện Biên'

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chương trình hành hương về nguồn “Qua miền Tây Bắc - Về với Điện Biên”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN