Rà soát, xử lý vi phạm về đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

“Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát những tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng, quản lý, sử dụng đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật”.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Thông báo số 1169/TB-CP về kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường của Khu đô thị mới Thủ Thiêm vừa Thanh tra Chính phủ công bố ngày 22/7. 

Chú thích ảnh
Khu 4,3 ha sau nhiều năm giải tỏa, Thanh tra Chính phủ xác định nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hồ Chí Minh, kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm về việc phê duyệt sơ đồ điều chỉnh các khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 2 chưa đúng quy định; phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000 của Kiến trúc sư trưởng Thành phố có sự sai sót về vị trí giới hạn theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính; Thanh tra Chính phủ phối hợp, hướng dẫn UBND Thành phố Hồ Chí Minh xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân về ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thông báo số 1169/TB-CP của Thanh tra Chính phủ, qua kiểm tra, đối chiếu bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND Thành phổ Võ Viết Thanh lưu giữ về quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm với 2 bản đồ mà các cơ quan của UBND Thành phố cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là trùng khớp với nhau về ranh quy hoạch.

Từ đó có thể khẳng định việc xác định ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, trong đó Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra khoảng 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ là đúng quy định và thực tế.

Như vậy, có cơ sở khẳng định các bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Võ Viết Thanh luu giữ và 2 bản đồ do các cơ quan của UBND TP Hồ Chí Minh cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là bản đồ để xác định về ranh quy hoạch được UBND TP Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367/TTg ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc cơ quan phê duyệt không bắt buộc phải ký, đóng dấu vào bản vẽ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm được lập trước ngày 7/8/2005 là phù hợp với quy định và thực tế tại thời điểm đồ án quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm được lập, thẩm định và phê duyệt.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, căn cứ vào Bản đồ hành chính Quận 2 (nay thuộc thành phố Thủ Đức), trên cơ sở đối chiếu với ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy vị trí, ranh giới nhà, đất của các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Việc người dân căn cứ vào những việc làm không đúng của UBND TP Hồ Chí Minh về sơ đồ khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận 2 kèm theo Quyết định số 255/QĐ-UB-QLĐT để khiếu nại về ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thu Thiêm là không có cơ sở để xem xét giai quyết.
 
Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ, Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 của Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/2000 có sự sai sót về vị trí giới hạn. Mặc dù việc làm không đúng, thiếu trách nhiệm nêu trên của Kiến trúc sư trưởng TP Hồ Chí Minh không làm thay đổi thực tế ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được kết luận tại Thông báo số 1483/TB-TCT ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ.

“Việc xác định ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thanh tra Chính phủ kết luận và được công khai tại Thông báo số 1483/TB-TTCP chỉ có khoảng 4,3 ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An, Quận 2 (nay là Khu phố 1, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh).

Quyết định số 255/QĐ-UB-QLĐT ngày 15/1/1998 của UBND TP Hồ Chí Minh không thuộc thành phần hồ sơ, bản vẽ của đồ án quy hoạch xây dựng đô thị nên đây không phải là cơ sở pháp lý để xác định ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm”, Thông báo số 1169/TB-CP của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Trần Xuân Tình (TTXVN)
Tiếp tục rà soát, thanh tra 33 dự án tại Khu đô thị Thủ Thiêm
Tiếp tục rà soát, thanh tra 33 dự án tại Khu đô thị Thủ Thiêm

Đối với các sai phạm tại Khu đô thị Thủ Thiêm: Tiếp tục rà soát 33/67 dự án còn lại mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị giao Thanh tra thành phố tổ chức rà soát, thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN