Quảng Ngãi huy động mọi nguồn lực, sớm trở thành tỉnh công nghiệp

Quảng Ngãi đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; là cơ sở để bước sang nhiệm kỳ XIX (2015-2020) tiếp tục phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.


Thành phố đô thị loại 2 Quảng Ngãi - trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh Quảng Ngãi.


Những nỗ lực trên diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu, diễn biến phức tạp trên Biển Đông; thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra và sự thay đổi lớn về nhân sự chủ chốt của tỉnh.         
                                                                        
Năm năm và những con số ấn tượng

Thành tựu nổi bật đối với Quảng Ngãi trong 5 năm qua là giữ vững ổn định chính trị, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII; đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, thách thức; thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đưa Quảng Ngãi trở thành một trong số ít các tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Quy mô nền kinh tế tăng lên đáng kể; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 7,2%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Nhà máy lọc dầu và nhiều nhà máy trong Khu Kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP - Quảng Ngãi thực sự trở thành hạt nhân phát triển, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

Đến cuối năm 2015, giá trị sản suất công nghiệp chiếm 62%, dịch vụ chiếm 24%, nông nghiệp chiếm 14% trong cơ cấu kinh tế. Chất lượng, năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư được cải thiện, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng.

Quảng Ngãi ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Thu ngân sách tăng, giai đoạn 2011 – 2015, ước đạt 128.190 tỷ đồng, tăng bình quân 16,9%/năm; từ một tỉnh nghèo, Quảng Ngãi vươn lên thành một trong 10 địa phương thu ngân sách cao, có điều tiết cho ngân sách trung ương. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 2.485 USD, vượt 13% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII.

Hạ tầng giao thông có bước phát triển mạnh, hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng đường quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi, đường ven biển đoạn Mỹ Trà - Mỹ Khê, đường bờ Nam sông Trà Khúc; đang triển khai dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và nhiều dự án giao thông quan trọng khác; tích cực xúc tiến, hỗ trợ các hãng hàng không mở nhiều đường bay giá rẻ kết nối sân bay Chu Lai với các thành phố lớn, giúp Quảng Ngãi xích lại gần hơn với các địa phương trong nước, khu vực và quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, du lịch, thương mại.

Đô thị có bước tiến mới, được quy hoạch đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn và từng bước được đầu tư; thành phố Quảng Ngãi được mở rộng địa giới hành chính, được Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại II; thị trấn Đức Phổ hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV; Vạn Tường được công nhận đô thị loại V; thị trấn, thị tứ các huyện được đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển, giảm nghèo bền vững khu vực miền núi đạt nhiều kết quả khá; diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tốt hơn, dịch bệnh được khống chế; 100% trạm y tế xã có bác sỹ.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ được chú trọng phát triển; các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống được bảo tồn, phát huy; nhiều sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm lớn của tỉnh được tổ chức trang trọng, thiết thực, tạo sự đồng thuận xã hội, thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

An sinh xã hội được đảm bảo; trong 5 năm, giảm được 48.500 hộ nghèo, bình quân giảm 3,23%/năm; giải quyết việc làm cho hơn 36.500 lao động/năm; xây dựng và sửa chữa gần 7.400 ngôi nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện, chất lượng sống của người dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm kỳ qua cũng ghi nhận được nhiều thành công trong công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn lấy đoàn kết nhất trí làm phương châm trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện Nghị quyết của trung ương và địa phương.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng, bí thư cấp ủy đối thoại với dân được tổ chức thường xuyên, tạo không khí dân chủ trong sinh hoạt Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đề cao vai trò người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể.

Công tác luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh theo hướng “có lên có xuống”, nhiều cán bộ trẻ được luân chuyển về địa phương đã nhanh chóng bắt kịp công việc, thể hiện năng lực điều hành, xử lý công việc hiệu quả hơn; tạo nguồn để lựa chọn, bố trí, sắp xếp các chức danh chủ chốt.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với Cuộc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một số khuyết điểm, yếu kém của cán bộ, đảng viên được khắc phục có hiệu quả; ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần tự phê bình và phê bình, trách nhiệm thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên được nâng lên, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố.

Phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Giai đoạn 2015-2020, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều dự án lớn đã và đang được triển khai tại tỉnh, Quảng Ngãi có nhiều thời cơ, thuận lợi để tăng tốc phát triển, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Những thành tựu trong nhiệm kỳ qua là cơ sở, tiền đề quan trọng để Quảng Ngãi thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát mà Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống Anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện và đồng bộ kinh tế -  xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại"; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 6 - 7 %/năm; đến năm 2020, công nghiệp chiếm 60 - 61%; dịch vụ 28 - 29%; nông nghiệp 11 - 12% trong cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người khoảng 3.600 - 4.000 USD/ năm.

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu này, cần tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá: (1) Phát triển công nghiệp; (2) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó chú trọng nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh; (3) Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị - công nghiệp hiện đại và ba nhiệm vụ trọng tâm: (1) Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, ưu tiên 6 huyện miền núi; (2) Phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, đảo; (3) Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

Đảng phải gần dân, trải lòng với dân

Trước hết, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình để khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Thứ hai là phải thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính; siết chặt kỷ luật trong Đảng, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên. Cá nhân, tập thể nào làm tốt thì kịp thời khen thưởng, biểu dương; sai phạm phải bị xử lý nghiêm minh.

Một góc nhà máy lọc dầu Dung Quất.


Thứ ba là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện đầy đủ năm nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Bác Hồ dạy: "Thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề"; mỗi cán bộ Đảng viên phải tự phê bình và phê bình, phát huy mặt tốt, hạn chế khuyết điểm, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí thật sự trong Đảng.

Mọi việc cần được bàn bạc, thảo luận công khai, phát huy năng lực sáng tạo của mọi người; khi đã thống nhất kết luận thì phải kiên trì tổ chức thực hiện; tránh hình thức, bằng mặt không bằng lòng; nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít; né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng thực chất hơn; có nhiều hành động làm theo Bác một cách thiết thực.

Thứ tư là cán bộ đảng viên phải gắn bó mật thiết với dân, công khai điện thoại, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Cán bộ phải trải lòng với dân, đến với dân để hiểu dân, nghe dân nói và nói cho dân nghe. Thứ năm là cán bộ, đảng viên phải thượng tôn pháp luật; không ai được quyền đứng trên, đứng ngoài Hiến pháp, pháp luật; đồng thời bảo đảm cho mọi công dân đều được Hiến pháp, pháp luật bảo vệ.

Nguồn nhân lực đủ tâm đủ tầm

Bác Hồ nói: "Cán bộ nào phong trào ấy"; để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải giỏi chuyên môn, tốt về đạo đức, phẩm chất; phát hiện, đào tạo cho được nguồn nhân lực có năng lực thực tiễn, chuyên nghiệp, tinh thông công nghệ, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, bắt kịp cái mới, lấy sáng tạo làm lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển; khuyến khích, tạo môi trường phát triển đội ngũ doanh nhân giỏi, năng động, biết làm giàu cho bản thân và xã hội.

Quy hoạch cán bộ phải có chiến lược dài hạn để có hướng đào tạo, bồi dưỡng; ngay từ đầu nhiệm kỳ, cần quy hoạch các chức danh chủ chốt của tỉnh cho 5-10 năm đến để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo; rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; đương nhiên khi quy hoạch cần có nhiều phương án để lựa chọn.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ cũng phải thực chất hơn; bằng cấp là cần thiết, nhưng không phải chỉ căn cứ vào bằng cấp để đề bạt, bố trí cán bộ; lấy đạo đức, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc để đánh giá, sử dụng cán bộ; lấy "tâm để khai trí"; cần có kế hoạch luân chuyển, điều động hợp lý cán bộ qua nhiều vị trí để khắc phục tình trạng chây ì, bảo thủ, giúp cán bộ phát huy sáng tạo ở môi trường mới; đưa cán bộ trẻ vào cuộc sống, thử thách qua môi trường thực tiễn, qua công việc để phát hiện cán bộ tài năng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Nghị quyết của Trung ương đảng về xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam xác định việc xây dựng tính trung thực cho con người là yêu cầu hàng đầu của văn hóa; làm cán bộ thì càng phải trung thực, không được nói dối với dân, càng nói dối càng mất lòng tin; lấy hiệu quả, động cơ làm việc để đánh giá phẩm chất đạo đức, năng lực của cán bộ.

Cần nghiên cứu đổi mới quy trình công tác cán bộ để tìm được cán bộ đủ tâm, đủ tầm. Theo như Nguyễn Trãi thì "Hào kiệt thời nào cũng có", nhưng ông cũng chỉ ra rằng, hiền tài không phải chỉ có những người đang làm quan mà còn nhiều hiền tài có thể họ đang ở trong hàng quan nhỏ, ở bìa rừng, ở đồng nội… Họ không phải là kẻ cơ hội, mua quan, bán chức. Do vậy, muốn có cán bộ tốt thì người lãnh đạo phải chủ động đi tìm người tài, không phải ngồi chờ hiền tài đến tìm mình.   

Phát triển công nghiệp, đầu tư, hạ tầng đô thị - công nghiệp đồng bộ, hiện đại


Cần tạo sự đột phá để đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; chú trọng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp phụ trợ; tăng tỷ lệ nội địa trong sản phẩm công nghiệp của tỉnh, nâng cao giá trị gia tăng; phát huy tối đa lợi thế của Khu Kinh tế Dung Quất; sử dụng hiệu quả đất công nghiệp; tích cực hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất lên 8,5 triệu tấn/năm, dự án Nhà máy bột giấy VNT19, đẩy nhanh tốc độ phát triển Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, làm hạt nhân thúc đẩy phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.

Nhiệm kỳ qua, nguồn thu từ khu vực đô thị (cả khu kinh tế, khu công nghiệp) chiếm 93,5% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, giai đoạn đến phải tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị - công nghiệp, tạo sức lan tỏa để phát triển khu vực nông thôn, miền núi.

Đẩy mạnh việc quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị, phát triển đô thị chất lượng cao, hiện đại, văn minh. Huy động nguồn lực đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị, dịch vụ với tinh thần việc gì doanh nghiệp làm chất lượng tốt hơn, hiệu quả hơn thì hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư; ngân sách Nhà nước chỉ đầu tư vào những lĩnh vực, những vùng miền mà doanh nghiệp không đầu tư, ưu tiên ngân sách Nhà nước để giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; người giàu, người có thu nhập cao phải quen dần với việc trả tiền để được cung ứng các dịch vụ chất lượng cao; những vùng khó khăn, người nghèo, các đối tượng xã hội thì được Nhà nước đầu tư, hỗ trợ nhằm tạo sự công bằng trong hưởng thụ.

Phát triển công nghiệp và đô thị phải được tiến hành đồng bộ, có tác động qua lại, hỗ trợ nhau; công nghiệp giúp giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho dân cư đô thị; phát triển đô thị là để cung cấp dịch vụ, lao động và các tiện ích khác để thúc đẩy phát triển công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa đạt 23%, nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị.

Cùng với đó, cần đầu tư nguồn lực phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; sản xuất nông nghiệp phải gắn với thị trường, cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập cho nông dân. Tiếp tục khai thác triệt để thế mạnh về kinh tế biển, phát triển đội tàu thuyền công suất lớn để nâng cao hiệu quả đánh bắt xa bờ, kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo; tổ chức lại sản xuất trên biển thành những tổ đội, hợp tác xã, doanh nghiệp để vừa nâng cao hiệu quả sản xuất vừa đảm bảo an toàn, tăng khả năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản, đầu tư xây dựng các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, khuyến khích đầu tư chế biến để giải quyết việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm thuỷ sản; đầu tư xây dựng huyện Lý Sơn thành đảo du lịch mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng, an ninh; hình thành các tuyến du lịch biển Lý Sơn, Bình Châu, Mỹ Khê, Sa Huỳnh cùng với các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái nghỉ dưỡng, gắn với du lịch vùng miền theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo sản phẩm du lịch có thương hiệu và tính cạnh tranh. Phát triển kinh tế xã hội miền núi và thực hiện đồng bộ chính sách an sinh xã hội. Giữ vững quốc phòng, an ninh.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cần đặc biệt quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; không vì mục tiêu phát triển nhanh kinh tế mà làm phai nhạc văn hoá dân tộc, huỷ hoại môi trường.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", tin rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ bầu chọn được những người đủ đức, đủ tài để đề ra những quyết sách đúng đắn tiếp tục xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; làm hạt nhân lãnh đạo thực hiện thành công mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp do Đại hội đề ra, xây dựng Quảng Ngãi sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Lê Viết Chữ (Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi)

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản