Quân đội thực hiện hiệu quả '5 quyết tâm, 5 chủ động'

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2024.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh tư liệu: Trọng Đức/TTXVN

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực thực nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị toàn quân, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 với kết quả cao hơn, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị toàn quân quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "5 quyết tâm, 5 chủ động" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ X.

Đồng thời, thực hiện chặt chẽ, hiệu quả 16 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2026, kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 và Chỉ lệnh số 19/CL-TM ngày 29/12/2023 của Tổng Tham mưu trưởng về công tác quân sự, quốc phòng năm 2024.

Theo đó, cần tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội.

Toàn quân thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ chủ đề “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng, tinh, gọn mạnh”; đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý việc tổ chức huấn luyện cho các đối tượng cần chặt chẽ, bảo đảm chương trình, kế hoạch; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến; truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực thực hành, làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế, nhất là vũ khí trang bị mới; tổ chức hội thi, hội thao, diễn tập các cấp bảo đảm thực chất, an toàn.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương và các đề án về đổi mới công tác giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Cùng với đó, chú trọng chất lượng trinh sát điện tử các khu vực trọng điểm, địa bàn chiến lược và diễn tập đối kháng với lực lượng thông tin liên lạc; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống khi có lệnh; duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

Sáu tháng đầu năm 2024, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng thường xuyên và đột xuất; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn cả nước.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, an toàn, hiệu quả; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất, khách quan, kịp thời rút kinh nghiệm ở các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm an toàn.

Bộ Tổng Tham mưu chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương, chính sách lớn về quân sự, quốc phòng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Việc điều chỉnh tổ chức lực lượng tiến hành chặt chẽ, khoa học, đúng lộ trình. Chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, diễn tập, hội thi hội thao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt; chủ động, linh hoạt trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. 

Đồng thời, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ địa hình tiên tiến trong công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện, giáo dục, đào tạo, diễn tập, tìm kiếm cứu nạn; chú trọng kiểm tra, giám định chất lượng vũ khí trang bị phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng...

Hiền Hạnh (TTXVN)
Ban Tổ chức Trung ương chủ động tham mưu khi có vấn đề mới, phát sinh
Ban Tổ chức Trung ương chủ động tham mưu khi có vấn đề mới, phát sinh

Chiều 4/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN