Phú Yên: Các dự án trồng, chăm sóc cây xanh được thực hiện đúng theo quy định

Thực hiện yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), UBND tỉnh Phú Yên đã rà soát các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Cây xanh được trồng tại Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa.

Từ năm 2019 đến hết năm 2023, các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh chủ yếu do cấp huyện quản lý và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Qua số liệu báo cáo của các đơn vị, địa phương có 55 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị do UBND cấp huyện quản lý (cấp tỉnh không có dự án) được đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, một số ít sử dụng vốn đầu tư công. Tổng giá trị các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị đã thực hiện là hơn 307 tỷ đồng.

Tổng số các nhà thầu tham gia thực hiện các dự án là 129 nhà thầu (thi công, giám sát, thiết kế,...). Một số doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Mina, Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Thành Nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Thành Tuy,...

Tại văn bản số 2819/UBND-ĐTXD, ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh Phú Yên nêu rõ: Cơ sở pháp lý để cấp ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện đối với các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các văn bản hướng dẫn thi hành...

Ngoài ra, trước khi UBND cấp huyện quyết định phân bổ vốn cho các đơn vị thực hiện dự án thì phải có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND cùng cấp.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chú thích ảnh
Công nhân chăm sóc cây xanh tại Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa.

UBND tỉnh Phú Yên khẳng định: Việc triển khai các dự án được các Chủ đầu tư thực hiện trên cơ sở chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự toán ngân sách được giao theo quy định; các quy định về đầu tư xây dựng theo pháp luật về xây dựng, lựa chọn thầu theo pháp luật về đấu thầu, thanh quyết toán theo quy định tại thời điểm thực hiện.

Quy trình thực hiện các dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh quyết toán là đảm bảo theo quy định.

Trước đó, liên quan đến các dự án, gói thầu do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh thực hiện, căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.

Các nội dung được đề nghị cung cấp gồm: Cơ sở pháp lý để UBND tỉnh cấp ngân sách nhà nước và triển khai đối với các dự án; quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh quyết toán; cung cấp toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh...

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Đà Nẵng: Tăng tốc thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh
Đà Nẵng: Tăng tốc thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh

Sau 3 năm thực hiện kế hoạch 203/KH-UBND ngày 25/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, các sở, ngành và địa phương tích cực tuyên truyền, hưởng ứng phát động Tết trồng cây, tổ chức trồng rừng. Kết quả, thành phố đã trồng hơn 1 triệu cây xanh trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN