Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Tuyên Quang

Ngày 14/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2016 -2020.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo và cán bộ các sở, ban, ngành tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Đề xuất xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn, năm 2017, tỉnh đã hoàn thành toàn bộ 21 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm dần nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,3% năm 2016 xuống còn 19,3%. 4 tháng đầu năm 2018, Tuyên Quang thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.625 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số doanh nghiệp hoạt động là 1.423 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 14.126 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2011- 2018, tỉnh đã huy động khoảng 12.782 tỷ đồng. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Không có xã dưới 5 tiêu chí và không có địa phương nào nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Các xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tập trung vào một số lĩnh vực: phát triển chăn nuôi trâu, cá đặc sản, lợn đặc sản, trồng rau an toàn, trồng chè, cây ăn quả… Các hợp tác xã, cơ sở sản xuất chủ động xây dựng một số nhãn hiệu hàng hóa, chất lượng, quản bá sản phẩm. Đến nay có 32 sản phẩm hàng hóa nông, lâm nghiệp, thủy sản đã được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Minh Huấn, nguồn vốn trung hạn bố trí trực tiếp của Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới phân bổ cho tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 1.083,4 tỷ đồng nhưng trong 3 năm (2016 – 2018) mới bố trí được 408,21 tỷ đồng (đạt 37,6% kế hoạch), do vậy tỉnh gặp khó khăn trong cân đối vốn thực hiện Chương trình.

Về giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, 4 tháng đầu năm, Tuyên Quang đã giải ngân được 538,4 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch. Một số nguồn vốn như trái phiếu Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giải ngân đạt thấp do thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nhất là các công trình giao thông. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa tích cực đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị Chính phủ cho sử dụng nguồn khấu hao tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách đã cấp chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư để bổ sung số vốn còn thiếu (938,104 tỷ đồng) của dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống của đồng bào tái định cư.

Tỉnh cũng đề nghị Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai theo hình thức BOT để tỉnh hoàn thiện các thủ tục đầu tư; sử dụng nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ tỉnh bồi thường giải phóng mặt bằng công trình, với tổng kinh phí khoảng 511 tỷ đồng.

Gia tăng thu nhập, việc làm của người dân gắn với đất rừng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong năm 2017, song, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng Tuyên Quang vẫn còn là tỉnh có nhiều khó khăn, không thể sớm tự túc kinh phí ngân sách như các tỉnh khác. Tỷ lệ phát triển doanh nghiệp còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Phó Thủ tướng đề nghị Tuyên Quang đẩy mạnh chi đầu tư công, các Sở Kế hoạch – Đầu tư và Tài chính cần thực hiện giao vốn sớm để triển khai. Chính phủ đang rà soát, sửa đổi Luật Đầu tư công và các nghị định liên quan, trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư công trung hạn, phát hiện các vướng mắc, tỉnh tập hợp, báo cáo để Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi vào kỳ họp cuối năm 2018.

Về định hướng thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiến hành đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, rà soát, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tích cực hơn, có tầm nhìn dài hạn hơn, nhìn nhận kỹ về thuận lợi, khó khăn, tiềm năng, thách thức, đặc biệt là những lợi thế của tỉnh. Tuyên Quang có nhiều sông, suối lớn, có tiềm năng về phát triển thủy điện, nguồn tài nguyên thuận lợi cho phát triển khai thác khoáng sản.

Đặc biệt, Tuyên Quang là tỉnh có độ che phủ rừng lớn, lên đến 60%, thuận lợi cho phát triển kinh tế rừng. Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh phát triển nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững, gia tăng thu nhập, việc làm của người dân gắn với đất rừng.

Trên cơ sở đánh giá giữa kỳ, tỉnh có kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. “Khoảng cách của Tuyên Quang với cả nước còn khá lớn, chúng ta phải đi nhanh hơn. Nếu không đi nhanh thì chúng ta lại càng tụt hậu so với các tỉnh trong khu vực và cả nước”, Phó Thủ tướng nói.

Nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết 18 (về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và Nghị quyết 19 (về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập), Phó Thủ tướng nêu rõ “tỉnh không tăng thu được thì phải giảm chi, phải khoán chi, tiết kiệm chi”.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tuyên Quang tính toán điều chỉnh kế hoạch đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, xây dựng chiến lược 10 năm mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; tập trung thu hút các dự án chế biến, sản xuất nông - lâm - thủy sản, công nghiệp hỗ trợ; tái cơ cấu nông nghiệp cả về tổ chức lại sản xuất và phát triển kinh tế hợp tác. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gợi ý Tuyên Quang học tập mô hình các tỉnh trong xây dựng nông thôn mới cấp thôn và bản, mô hình vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới; phát triển sản phẩm du lịch.

Với các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị thực hiện nghiêm văn bản của Thủ tướng về dự án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Thủy điện Tuyên Quang. Các Bộ Công Thương, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư tính toán, sử dụng một phần nguồn khấu hao tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà đã cấp cho công tác bồi thường, hỗ trợ di dân tái định cư của dự án thủy điện Sơn La và Tuyên Quang để hỗ trợ cho Tuyên Quang và các tỉnh liên quan thực hiện dự án này, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đối với dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát lại, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch – Đầu tư hoàn thiện theo pháp luật về đầu tư công, trong đó có nội dung về sử dụng nguồn vốn, theo hướng sử dụng một phần nguồn vốn thu hồi từ dự án chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh để giải phóng mặt bằng. “Đầu tư vào 500 tỷ mà kích hoạt được cả hai giai đoạn 5.000 tỷ tức là 1 đồng vốn mồi được 10 đồng vốn xã hội là quá tốt”, Phó Thủ tướng nói.

*Trước đó, vào cuối buổi chiều 13/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Tuyên Quang, nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2018). Tại buổi dâng hương, các đại biểu đã cùng tưởng nhớ những công lao đóng góp to lớn của Người trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Cũng trong chương trình công tác tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi thăm xã Đại Phú - xã nông thôn mới của huyện Sơn Dương, trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của xã; thăm thôn Đồng Cảo (xã Đại Phú), tặng quà 5 suất quà cho hộ nghèo của thôn và thăm cụm công nghiệp chế biến gỗ Tuyên Quang.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu báo cáo về giải ngân đầu tư công 2018
Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu báo cáo về giải ngân đầu tư công 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN