Phát triển đảng viên ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề "Phát triển đảng viên ở tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương".

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chủ trì Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối, qua đó nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về công tác phát triển đảng viên; kịp thời xây dựng các văn bản để cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối tương đối phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối luôn xác định tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên trẻ là nhiệm vụ trọng tâm nên thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vun đắp hoài bão, định hướng cho đoàn viên động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Mặt khác, thông qua các phong trào thi đua sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, nhiều nhân tố tích cực được phát hiện, tạo điều kiện để cống hiến, rèn luyện, thử thách và phấn đấu trở thành đảng viên.

Điển hình, để tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên là công nhân, người lao động, phấn đấu, rèn luyện, 5 năm qua, tổ chức công đoàn đã phát động hơn 300 đợt phong trào thi đua yêu nước, thi đua sáng tạo: Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Dân vận khéo", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Qua các đợt thi đua đã phát hiện nhiều nhân tố mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển doanh nghiệp; đã có 477 sáng kiến được áp dụng trong sản xuất, ước tính giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Giai đoạn 2015-2021, 56.529 đoàn viên công đoàn tham gia học tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 52.182 đoàn viên công đoàn được tổ chức công đoàn giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp; 36.229 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng.

Căn cứ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức công đoàn đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn phù hợp với các chỉ tiêu kết nạp đảng hằng năm và trong cả nhiệm kỳ của tổ chức đảng; xây dựng chương trình rèn luyện đoàn viên nhằm đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm, tạo nguồn cho việc bình chọn đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng. Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai rộng rãi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước như: "Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"… tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản thân và trưởng thành về mọi mặt. Giai đoạn 2015-2021, có 24.892 đoàn viên ưu tú tham gia học tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; 19.933 đoàn viên ưu tú được tổ chức đoàn giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp; 15.689 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, trong thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ đã quan tâm đã làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp, công nhận chính thức, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền, thủ tục. Đảng viên mới kết nạp đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, chất lượng theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Từ đó, việc đánh giá rõ thực trạng, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để phát triển đảng viên từ nguồn đoàn viên ưu tú của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, trong đó có chỉ tiêu về phát triển đảng viên, đủ năng lực, trình độ để bổ sung nguồn cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp là vấn đề quan trọng, cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về công tác phát triển đảng viên để cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kết nạp đảng viên hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát việc phát triển đảng viên, thống nhất việc lấy kết quả giới thiệu nguồn phát triển đảng viên là tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức công đoàn, đoàn thanh viên ở mỗi cấp hằng năm; khắc phục, chấn chỉnh trong khâu giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và động cơ phấn đấu vào Đảng của quần chúng...

Tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tham mưu cho các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, thực hiện công tác phát hiện, tạo nguồn; đổi mới chương trình rèn luyện đoàn viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; coi trọng nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú từ khâu giới thiệu kết nạp, trong suốt quá trình quản lý, rèn luyện; tăng cường tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng...

Diệp Trương (TTXVN)
Trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021
Trao Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Chiều 6/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN