Phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xây dựng đất nước

Chiều 29/12, Hội nghị bàn phối hợp triển khai nhiệm vụ năm 2017 giữa lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

Các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân

Báo cáo công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cho thấy, năm 2016 là năm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều khởi sắc, diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn, sát đối tượng.

Công tác tuyên truyền, vận động có sự đổi mới, được triển khai đồng bộ, hiệu quả, định hướng dư luận, kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình các địa phương trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã nỗ lực tiếp tục tìm kiếm giải pháp chăm lo cho đời sống của nhân dân, của đoàn viên, hội viên. Thông qua đó, việc nắm bắt tình hình nhân dân được hiệu quả hơn.

Công tác vận động, phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức tự quản trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai thiết thực, hiệu quả ở nhiều địa phương, cơ sở. Các hoạt động vì người nghèo, vận động, hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, thủy hải sản chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung được triển khai kịp thời, góp phần giúp đỡ nhân dân từng bước ổn định cuộc sống.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý; hoạt động hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, hội viên được tăng cường. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân được triển khai có hiệu quả.

Các chương trình giám sát được chú trọng triển khai, hoạt động phản biện xã hội đã thu được kết quả bước đầu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội...

Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, phản biện xã hội ở một số nơi còn lúng túng trong lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công phối hợp triển khai thực hiện. Phương thức hoạt động, cách thức sinh hoạt, mô hình tập hợp của các tổ chức tại cơ sở hiện đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình dịch chuyển lao động, di dịch cư tự do, thanh niên đi làm xa ngoại tỉnh... Công tác phối kết hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế, chưa hiệu quả.

Năm 2017, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động nắm tình hình nhân dân, cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong nhân dân; đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại, tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân, phản ánh đến các cơ quan Đảng, chính quyền; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết và trả lời các kiến nghị của nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội do Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát động; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế...

Đẩy mạnh phối hợp giữa hai cơ quan

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Nghị quyết liên tịch giữa hai cơ quan đã có phác thảo ban đầu. Hai cơ quan sẽ đi một số địa phương xem xét việc triển khai phản biện, sự tham gia của chính quyền địa phương để tập hợp, bổ sung vào dự thảo Nghị quyết, sau đó tổ chức hội nghị chuyên ngành giữa hai cơ quan để góp ý vào dự thảo Nghị quyết. T

rong đó, 2 bên cần đẩy mạnh phối hợp trong cuộc vận động Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, gắn cuộc vận động này với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, vừa qua, MTTQ Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc giám sát, phản biện xã hội, trong đó có sự tham gia của 10 đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và 8 bộ ngành. Thời gian tới, cần xây dựng, hình thành một quy trình, nội dung giám sát cũng như phương pháp đảm bảo thi hành kết quả giám sát.

Giám sát của MTTQ có đặc thù là không có chế tài, vì vậy cần có một quy trình giám sát, phối hợp với chính quyền và các tổ chức Đảng thực hiện.


Đối với nội dung về dân chủ ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng nhưng có phân tuyến theo cách làm của chính quyền, MTTQ và cơ sở Đảng. Hiện, Chính phủ đang tổng kết Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, căn cứ vào đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương cần xem xét thực tiễn hoạt động dân chủ của cơ sở Đảng, sau đó Ban Dân vận chủ trì hội nghị sơ kết, nhằm thực hiện tốt hơn hoạt động này trong thời gian tới.

Xung quanh nội dung về công tác dân tộc và tôn giáo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ban Dân vận Trung ương chủ trì, xây dựng kế hoạch hàng năm để trình Ban Bí thư, có sự tham gia của các đơn vị liên quan của Chính phủ, Quốc hội, MTTQ. Quốc hội đã thông qua Luật tín ngưỡng tôn giáo, đó cũng là cơ sở pháp lý để định ra những công việc cần thiết; đồng thời, hai bên cần xây dựng chương trình phối hợp trong công tác này, từ việc trao đổi thông tin cho đến công tác khen thưởng.

Việc triển khai, phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo cần phải được thực hiện sớm, đối với đồng bào tôn giáo và các cơ quan quản lý nhà nước. Đối với quốc tế, hai bên cần phối hợp tổ chức các cuộc gặp gỡ, tọa đàm với các Đại sứ, các Tổ chức quốc tế về tôn giáo tại Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói.

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, mục đích mà hai cơ quan hướng đến là việc của dân, việc của Đảng. Thống nhất cao nội dung thống nhất giữa 2 bên trong năm 2017-2018, trong đó có các nội dung của dự thảo nghị quyết liên tịch về giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam; công tác tôn giáo, dân tộc, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng đây cũng là đóng góp cụ thể cho việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Hai bên sẽ tổ chức các hội nghị giới thiệu các kinh nghiệm hay cho các địa phương, khu vực để tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Ban dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ cơ sở theo góc độ của Đảng. Ban Dân vận Trung ương cũng sẽ đánh giá tổng kết về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và mong có sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Với quan hệ mật thiết trong thực hiện nhiệm vụ được Đảng giao, MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương dù chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng không thể tách rời nhau. Bởi, hai bên đều gắn bó với nhân dân, vận động nhân dân tuân thủ pháp luật, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thuận xây dựng đất nước…

Hai bên làm việc của Đảng, nhưng lại liên hệ trực tiếp với dân, làm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Thực hiện công việc này sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn, hai cơ quan cần phối hợp để thực hiện tốt nhất công việc mà Đảng, nhân dân giao phó.

Phúc Hằng (TTXVN)

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản