Những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2023

Hướng dẫn về việc bổ nhiệm, xếp lương viên chức tuyên truyền văn hóa; Xóa sổ lớp cận chuyên, chất lượng cao; Hướng dẫn mới về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng… là những chính sách mới nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2023.

Hướng dẫn về việc bổ nhiệm, xếp lương viên chức tuyên truyền văn hóa

Ngày 21/2/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Thông tư này được áp dụng từ ngày 10/4/2023, quy định cụ thể mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các cách xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Thông tư mới quy định 03 chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa bao gồm: Tuyên truyền viên văn hóa chính (Mã số: V.10.10.34). Tuyên truyền viên văn hóa (Mã số: V.10.10.35). Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp (Mã số: V.10.10.36).

Tương ứng với từng chức danh nghề nghiệp, viên chức tuyên truyển viên văn hóa được xếp lương như sau: Tuyên truyền viên văn hóa chính được áp dụng hệ số lương 4,00 đến 6,38. Tuyên truyền viên văn hóa được áp dụng hệ số lương 2,34 đến 4,98. Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp được áp dụng hệ số lương 1,86 đến 4,06.

Chú thích ảnh
Không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên. Ảnh: TTXVN

Không còn lớp cận chuyên, chất lượng cao trong trường chuyên

Đây là thông tin đang được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm.

Cụ thể, Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 15/4/2023) nhấn mạnh, không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên.

Lớp học trong trường chuyên vẫn được tổ chức theo các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học với sĩ số không quá 35 học sinh/lớp.

Việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường trung học phổ thông chuyên như hiện nay được cho phép thực hiện đến hết năm học 2023 - 2024. Còn các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên trước đó vẫn tiếp tục thực hiện cho đến khi học hết lớp 12.

Hướng dẫn mới về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng, áp dụng từ ngày 20/4/2023.

Theo Thông tư 02/2023/TT-BXD, việc điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng được quy định như sau:

Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP:

Việc điều chỉnh đơn giá chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian khi có thỏa thuận.

Khối lượng công việc thực tế tăng hoặc giảm lớn hơn 20% trong hợp đồng, đồng thời làm thay đổi trên 0,25% giá trị hợp đồng và trên 1% đơn giá của công việc đó hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận.

Khối lượng công việc thực tế tăng lớn hơn 20% trong hợp đồng: Đơn giá mới chỉ được áp dụng cho phần khối lượng thực tế thực hiện vượt quá.

Khối lượng thực tế thực hiện tăng hoặc giảm nhỏ hơn hoặc bằng 20% khối lượng công việc trong hợp đồng: Áp dụng đơn giá trong hợp đồng

Khi điều chỉnh giá hợp đồng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì phải ký kết phụ lục hợp đồng.

V.T/Báo Tin tức
Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2023
Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2023

Trong tháng 4/2023, một số chính sách mới như hướng dẫn việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, kiểm định chất lượng đầu vào công chức, đấu thầu thuốc có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN