Muốn cải cách tiền lương phải tinh giản biên chế hiệu quả

Ngày 11/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương tại UBND thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cùng tham gia đoàn công tác còn có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Phó Trưởng Ban chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.

Làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng đồng tình với nhận định muốn cải cách lương thì phải thực hiện tinh giản biên chế, bộ máy và đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp. Hai năm qua, Hà Nội mới chỉ thực hiện sáp nhập các đơn vị sự nghiệp, đầu mối cơ quan, chưa giảm được biên chế nhưng chi thường xuyên đã giảm 4,5%. “Đây là những kết quả đáng quý, tạo cảm hứng để các địa phương, cơ quan khác thực hiện”, Phó Thủ tướng nói.

Làm việc với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Thủ tướng đánh giá cơ quan đã thực hiện tốt các chính sách liên quan tới tiền lương và bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan đầu tiên của Nhà nước hoàn thành xác định vị trí việc làm để sắp xếp lại bộ máy, tạo cơ sở cho việc thực hiện tốt hơn chính sách tiền lương với người lao động.

Nêu ra nhiều vấn đề trong thiết kế chính sách lương, bảo hiểm xã hội cần các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, góp ý kỹ hơn, Phó Thủ tướng lưu ý đến xác định vị trí việc làm trong các ngành, cơ quan, đơn vị; xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí, khung vị trí việc làm ở từng khu vực; tiếp tục rà soát, đánh giá các loại phụ cấp, bảo đảm công bằng cho người lao động trong cùng một ngành hay tương quan giữa các ngành nghề. 

Phó Thủ tướng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, xây dựng mô hình Quỹ bảo hiểm xã hội qua mỗi giai đoạn khác nhau, tham khảo kinh nghiệm đầu tư và phát triển Quỹ bảo hiểm xã hội của các nước khác trên thế giới, đánh giá rõ chính sách lương của cán bộ công chức, viên chức tại các Quỹ tài chính tập trung ở trong nước...

Theo nhận định của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua chính sách tiền lương được điều chỉnh tương đối phù hợp với nhu cầu của người lao động và sự phát triển của kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, chính sách lương vẫn còn nhiều bất cập trong hệ thống thang, bảng và ngạch, bậc lương không khuyến khích được đội ngũ công chức, viên chức trong thực thi công vụ, thậm chí gây ra bất công bằng trong chi trả lương. Đi liền với đó là sự tồn tại của nhiều loại phụ cấp tính theo lương ở nhiều ngành nghề, nhiều loại đối tượng với nhiều mức khác nhau...

Các ý kiến đóng góp trong buổi khảo sát đều cho rằng cải cách chính sách tiền lương là giải pháp quan trọng nhằm tạo động lực lao động cho đội ngũ công chức, viên chức, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Muốn thực hiện thành công chính sách lương thì phải thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Về chính sách bảo hiểm xã hội, các ý kiến đều cho rằng các cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp ngày càng nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội đối với an sinh xã hội. Tuy nhiên, chính sách bảo hiểm xã hội chưa theo đúng nguyên tắc đóng - hưởng mà còn mang tính bao cấp, quyền lợi được hưởng cao hơn mức đóng góp... nên ảnh hưởng tới cân đối Quỹ bảo hiểm xã hội.

Vân - Chung (TTXVN)
Khảo sát chính sách tiền lương tại Văn phòng Trung ương Đảng
Khảo sát chính sách tiền lương tại Văn phòng Trung ương Đảng

Chiều 10/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã khảo sát việc thực hiện chính sách tiền lương tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN