Lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Ngày 26/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng Ban Chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Phó Ban Chỉ đạo.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Một thứ trưởng hoặc cấp tương đương của các bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ. Một phó chủ nhiệm (hoặc ủy viên thường trực) Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội được mời tham gia Ban Chỉ đạo Nhà nước.

Tổng Giám đốc các tập đoàn: Điện lực Việt Nam; Dầu khí Việt Nam; Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam; Sông Đà và Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là ủy viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình; chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án điện.

Ban Chỉ đạo thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng, chất lượng các công trình điện, các nội dung vượt quá thẩm quyền, kiến nghị giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN