Ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Ngày 24/7, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang đồng chủ trì lễ ký. Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị của hai cơ quan. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Ảnh: TTXVN

Thỏa thuận này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; phát huy tiềm năng, thế mạnh, điều kiện của mỗi bên trong việc hỗ trợ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của hai cơ quan.

Theo đó, Ban Đối ngoại Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ tăng cường sự trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu các vấn đề lớn về đối ngoại như các xu thế, đặc điểm lớn của thế giới, khu vực; các vấn đề quốc tế quan trọng; tình hình và quan hệ giữa các nước lớn, tác động đối với Việt Nam; quan hệ giữa Việt Nam với các nước; đồng thời phối hợp triển khai một số hoạt động đối ngoại.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Nhật Quang cho biết: Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định phương châm và định hướng lớn của hoạt động đối ngoại là “Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương căn cứ nhu cầu, chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Chính phủ giao, đã trao đổi và đi đến thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, điều kiện của mỗi bên trong việc hỗ trợ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của hai cơ quan.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nêu rõ, Viện đang có 45 thỏa thuận hợp tác quốc tế có hiệu lực, trong đó có 10 thỏa thuận hợp tác theo hình thức trao đổi tương đương. Viện Hàn lâm có 8 viện nghiên cứu quốc tế và 8 tạp chí nghiên cứu quốc tế. Ban Đối ngoại Trung ương có 6 vụ quốc tế, 1 tạp chí đối ngoại. Với nhiệm vụ và thế mạnh đó, hai bên có thể cùng nhau thực hiện tốt các nội dung hợp tác để cung cấp luận cứ khoa học nhằm tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại. Bên cạnh việc triển khai nghiên cứu khoa học chung, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các tọa đàm, hội nghị, hội thảo, diễn đàn khoa học trong nước và quốc tế về các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng, hội nhập và phát triển đất nước.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua, Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân tin tưởng việc ký kết Thỏa thuận sẽ giúp mối quan hệ hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, chặt chẽ hơn, hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của hai cơ quan, nhất là trong việc phối hợp tham mưu và đề xuất hiệu quả với Đảng và Nhà nước về nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đối ngoại.

Diệu Thúy (TTXVN)
Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Đối ngoại Trung ương
Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Ban Đối ngoại Trung ương

Chiều 17/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp công tác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN