Kon Tum đã giải quyết tốt chính sách dồn điền đổi thửa, tích tụ đất nông nghiệp

Nhằm chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 5/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại tỉnh Kon Tum.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định: Kon Tum đã quán triệt, cụ thể hóa và có nhiều cách hay phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của tỉnh tương đối khá.

Đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của tỉnh Kon Tum đến năm 2020 đã phát huy tác động tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tỉnh Kon Tum đã giải quyết tốt chính sách dồn điền đổi thửa, tích tụ đất nông nghiệp và bước đầu đạt kết quả nhất định. Tỉnh đã tạo được vùng chuyên canh sâm Ngọc Linh và bước đầu có các sản phẩm chế biến từ sâm và các loại dược liệu.

Kon Tum triển khai cụ thể, thực chất 3 khâu đột phá chiến lược, nhất là về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị của tỉnh được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt kết quả bước đầu; niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền được nâng lên…

Tuy nhiên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh còn chậm, tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc; công tác giảm nghèo chưa thật bền vững. Việc thực hiện các Nghị quyết về xây dựng Đảng có mặt còn lúng túng, nhất là về chủ trương xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ, cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức bộ máy, cán bộ và đạo đức ở cấp cơ sở. Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã gợi mở cách tiếp cận mới, cách làm mới để Kon Tum phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo Tỉnh ủy Kon Tum, qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội năm 2011, chất lượng giáo dục tại địa phương tiếp tục được nâng lên, nhất là vùng dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ hơn 33% năm 2010 xuống còn hơn 17% vào cuối năm 2018; nhân dân tiếp cận nhiều dịch vụ cơ bản về bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, nguồn nước sạch... Trong giai đoạn 2016-2018, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 8,78%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD (năm 2015) lên 1.704 USD (cuối năm 2018)…

Cũng tại buổi làm việc, tỉnh Kon Tum đã có những kiến nghị, đề xuất như: Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm ban hành hướng dẫn thi hành Điều 118 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công về khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, làm cơ sở để địa phương triển khai thực hiện; hướng dẫn triển khai Luật Quy hoạch; hướng dẫn cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ theo Luật Chuyển giao công nghệ 2017 và Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ “quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Chuyển giao công nghệ”. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị Trung ương cần có hướng dẫn thực hiện thống nhất mô hình tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy... Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Kon Tum để báo cáo với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghệ An
Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Nghệ An

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư tại xóm 6, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã diễn ra ngày 2/11, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2018).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN