Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiều 4/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Khắc phục tệ quan liêu trong quản lý

 

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình hình xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Bộ từ năm 2016 đến nay đã bảo đảm nền nếp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Công tác quản lý, điều hành chú trọng theo hướng gần dân, tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân, vì nhân dân phục vụ; nâng cao ý thức, trách nhiệm và khắc phục được tệ quan liêu trong quản lý, điều hành và triển khai thực hiện.

 

Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ được ban hành tương đối đầy đủ, cụ thể, kịp thời; sự vào cuộc tích cực, chủ động của các đơn vị thuộc Bộ, nhất là vai trò, sự gương mẫu của người đứng đầu trong quá trình triển khai, thực hiện và thực thi công vụ. Trên cả nước, việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP bước đầu đã mang lại một số kết quả thiết thực, nhận thức của doanh nghiệp về dân chủ cơ sở tại nơi làm việc được nâng lên.

 

Thông qua việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đã giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị của người lao động, phát huy tinh thần sáng tạo, thúc đẩy nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống, thu nhập của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giảm thiểu tranh chấp lao động và đình công.

 

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính chế độ công vụ, công chức, tiến tới hiện đại hóa nền hành chính.


Kết quả, năm 2017, chỉ số kết quả cải cách hành chính của Bộ tăng 7 bậc so với năm 2016 (xếp thứ 12/19 bộ, ngành, thuộc nhóm 12 bộ, ngành có chỉ số cải cách hành chính cao nhất trong năm). Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều chương trình, đề án, đạt 100%; đã đăng tải 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của Bộ. Hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, đúng hạn (không có hồ sơ quá hạn); 90 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ được đơn giản hóa. Bộ hoàn thành xây dựng, đưa vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 14 thủ tục, nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và của các đơn vị.

 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư thực hiện theo cơ chế "một cửa"; thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng, lịch tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng; ứng dụng phần mềm quản lý đơn thư giúp thời gian xử lý đơn thư được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Nhờ đó, đã tạo thuận lợi cho việc theo dõi, tra cứu giải quyết đơn thư, góp phần giảm tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, giảm các đoàn khiếu nại đông người tới trụ sở cơ quan, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước...

 

Tuy nhiên, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của một số đơn vị của Bộ chưa thường xuyên. Một bộ phận nhỏ cán bộ chưa quyết liệt trong công việc, đạo đức công vụ, tinh thần làm việc và thái độ phục vụ nhân dân có mặt còn hạn chế, còn vấn đề bức xúc trong nhân dân chưa được xử lý kịp thời. Một số ít nơi nội bộ đơn vị còn mất đoàn kết, còn tình trạng đơn thư nặc danh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc...

 

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ theo ba cấp độ

 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương hinh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ xác định thực hiện tốt quy chế dân chủ là mục tiêu và động lực phát triển. Với phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, cụ thể", Bộ đề ra các mục tiêu cụ thể hướng tới 14 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa bằng công việc. Hàng năm, Bộ chọn một nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá để tạo sự bứt phá, điển hình, 2017, được xác định là năm "Đền ơn đáp nghĩa"; 2018 là năm đẩy mạnh giáo dục đào tạo. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, tạo bước chuyển biến ban đầu. Đồng thời, Bộ đã góp phần hoàn thành các chi tiêu Quốc hội giao.

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng việc thực hiện quy chế dân chủ ở khối doanh nghiệp nhà nước được quan tâm, đề cao nhưng trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có nơi chưa thực hiện tốt công tác này. Thời gian tới cần tiếp tục cụ thể hóa công tác này. "Ở đâu vai trò tập thể, nhất là người đứng đầu được phát huy, ở đó dân chủ được tăng cường".

 

Kết luận cuộc kiểm tra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Lao động - Thương binh và Xã hội là Bộ quản lý nhiều lĩnh vực nhạy cảm, có liên quan đến người dân nhiều nhất, điển hình như: Lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiền lương, giáo dục nghề nghiệp, trẻ em, đặc biệt là người có công. Bộ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

 

Theo Phó Thủ tướng, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân có ba mức độ: Coi mình là một cơ sở để thực hiện quy chế dân chủ; chỉ đạo, phối hợp, làm gương để thực hiện quy chế dân chủ cho các cơ sở, trường nghề, hệ thống các trung tâm, Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; đề ra các giải pháp để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

 

Quan điểm của quy chế dân chủ là "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" nhưng các cơ quan chức năng chưa chú trọng đến việc tuyên truyền để người dân hiểu về trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội của mình", Phó Thủ tướng nói.

 

Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ theo ba cấp độ đối với cơ quan thuộc quyền quản lý, các trung tâm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp... Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội để làm tốt hơn công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ công; làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ với phương châm: người cần dân vận đầu tiên chính là công chức, cán bộ chính quyền trong việc ban hành chính sách đến làm gương cho người dân thực hiện.

 

Phúc Hằng (TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Để có cuộc sống hạnh phúc cần tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Để có cuộc sống hạnh phúc cần tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Hội nghị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN