Hiện đại hóa nền công vụ, hướng đến một cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Cuộc họp trù bị trực tuyến và họp quan chức cấp cao (SOM) của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21), với chủ đề “Hiện đại hóa nền công vụ hướng đến một cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”.

Tham dự Hội nghị có đại điện Ban Thư ký ASEAN và những người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan công vụ các nước ASEAN. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Nguyễn Duy Thăng chủ trì cuộc họp.  

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) với nhiệm kỳ 2 năm.

Sau khi nhận vai trò Chủ tịch ACCSM từ Thái Lan, Bộ Nội vụ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEAN, cơ quan công vụ các nước thành viên ASEAN để xây dựng chương trình làm việc, cập nhật các hoạt động của dự án trong khuôn khổ Kế hoạch làm việc của ACCSM giai đoạn 2021-2025. 

"Chúng tôi đã phối hợp với các kênh Hợp tác ASEAN khác của Việt Nam như Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao để đảm bảo có sự phối hợp hiệu quả giữa các kênh chuyên ngành của ASEAN trong nước", Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng chia sẻ.  

Thông tin về các hoạt động dự kiến trong thời gian tới, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ Việt Nam) Chu Tuấn Tú cho biết: Nhiệm kỳ Chủ tịch ACCSM lần thứ 21 của Việt Nam có chủ đề “Hiện đại hóa nền công vụ hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng". 

Việt Nam chọn chủ đề này với 3 lý do: Hiện đại hóa nền công vụ là lĩnh vực ưu tiên thứ 5 của Kế hoạch làm việc ACCSM 2021 - 2025; ASEAN đang hướng tới việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN như đã đề ra tại Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có nhiều thay đổi, cần thiết phải có sự gắn kết và chủ động thích ứng của nền công vụ các nước thành viên.

Với tư cách là Chủ tịch ACCSM lần thứ 21, trong 2 năm tới, Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ đảm nhiệm và triển khai nhiều hoạt động thiết thực: Họp trù bị và quan chức cao cấp (SOM) ACCSM theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của Ban Thư ký ASEAN và các đầu mối phụ trách ACCSM, SOM; họp đầu mối phụ trách và quan chức cao cấp ACCSM, kết hợp Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền công vụ”, dự kiến diễn ra từ 19 - 20/8/2021. 

Một trong những sự kiện chính thức là Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ACCSM và ACCSM+3 và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt diễn ra từ 3 - 6/8/2022 tại Hà Nội. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo cơ quan công vụ các nước ASEAN, SOM, đầu mối phụ trách ACCSM, ACCSM+3, Ban Thư ký ASEAN. 

"Bộ Nội vụ Việt Nam với vai trò Chủ tịch ACCSM 21 cam kết thực hiện hiệu quả các hoạt động đã nêu ra trong lộ trình 2 năm (2021-2022). Chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ và phối hợp từ Ban Thư ký ASEAN, các nước thành viên ASEAN và các quý vị để hoàn thành tốt vai trò của mình", Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nói.

Trong khuôn khổ của Cuộc họp, Bộ Nội vụ Việt Nam đã báo cáo tóm tắt tiến trình đề xuất xây dựng Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới và lộ trình thời gian dự kiến để Người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN thông qua. Ban Thư ký ASEAN cũng trình bày các sáng kiến tại Kế hoạch làm việc ACCSM 2021 - 2025. Nhóm tư vấn do Ủy ban Công vụ Australia và Ban Thư ký ASEAN báo cáo tiến độ thực hiện nghiên cứu về hiện đại hóa nền công vụ ASEAN...

Đỗ Bình (TTXVN)
Cộng đồng ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng: Suy ngẫm 2020 vì Hành động chung mạnh mẽ hơn
Cộng đồng ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng: Suy ngẫm 2020 vì Hành động chung mạnh mẽ hơn

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm quốc tế: “Cộng đồng ASEAN Gắn kết và Chủ động thích ứng: Suy ngẫm 2020 vì Hành động chung mạnh mẽ hơn” để nhìn lại Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN