Hải Dương: Kỷ luật Đảng ủy Sở Y tế, Tài chính và các cá nhân liên quan

Ngày 28/12, theo Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Y tế; Đảng ủy Sở Tài chính; đồng chí Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Giám đốc Sở Y tế; đồng chí Đinh Huy Hưng, Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, Sở Y tế.

Trước đó, ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã nghe Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế và các cá nhân liên quan.

Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn Kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã phân tích, đánh giá các vi phạm, xem xét nguyên nhân, hoàn cảnh dẫn đến các vi phạm, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, đối với các tập thể và cá nhân, đối chiếu với quy định của Đảng và quyết định thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Phạm Hữu Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Giám đốc Sở Y tế; thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Đinh Huy Hưng, Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế.

Cũng trong ngày 27/12, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã xem xét hình thức kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể thuộc Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương).

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2022; thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với các đồng chí Nguyễn Phúc Thiện, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Giám đốc CDC Hải Dương; đồng chí Hoàng Văn Huỳnh, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Giám đốc CDC Hải Dương và đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2022, Phó Giám đốc CDC Hải Dương.

Trước đó, khi tiến hành kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế đối với Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính…, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ rõ: Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế đã vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm trong việc quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm của đảng viên là người đứng đầu Đảng ủy và người đứng đầu tổ chức đảng trực thuộc.

Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trên, trách nhiệm thuộc về Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng uỷ Sở Y tế và đồng chí Phạm Hữu Thanh, Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Đinh Huy Hưng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở Y tế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí Phạm Hữu Thanh đã thiếu sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, điều hành, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm nghiêm trọng tại đơn vị trực tiếp phụ trách là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương. Đồng chí Đinh Huy Hưng đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Sở Y tế ban hành và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản không đúng quy định của pháp luật. Các vi phạm của Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Y tế và các đồng chí Phạm Hữu Thanh, Đinh Huy Hưng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

Mạnh Tú (TTXVN)
Yên Bái: Kỷ luật tổ chức Đảng và nhiều đảng viên vi phạm
Yên Bái: Kỷ luật tổ chức Đảng và nhiều đảng viên vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái vừa thông tin về kết quả kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN