Hà Nam tích cực thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 10/3, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Tỉnh ủy Hà Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" .

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị, tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa chương trình, kế hoạch, gắn với từng lĩnh vực, theo chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, ngành, địa phương và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Tỉnh huy động cả hệ thống chính trị, các nguồn lực xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh để bảo vệ Tổ quốc; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hà Nam tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân”, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, sau 10 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật là nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Nhiều chủ trương, quan điểm của Đảng được thể chế hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xã, thành phố được xây dựng ngày càng vững chắc... Hà Nam thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; các bộ, ban, ngành Trung ương; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3 để Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương để kịp thời cụ thể hóa, điều chỉnh, bổ sung các nội dung, giải pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Tỉnh ủy Hà Nam đã trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)
Ban Phụ nữ Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Ban Phụ nữ Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 8/3, tại Hà Nội, Ban Phụ nữ Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 - 10/3/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN