Hà Nam: Đưa các nghị quyết, chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội vào cuộc sống

Ngày 27/10, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ tỉnh đến huyện, thị, thành ủy và các đảng bộ trực thuộc.

Chú thích ảnh
 Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt, triển khai 5 nghị quyết chuyên đề, hai quy chế của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 6 nghị quyết, hai quy định, một chương trình, một đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị.  

Đáng chú ý là các nghị quyết về: Xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021- 2025...

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, các nghị quyết, chương trình, đề án, quy chế, quy định được ban hành của nhiệm kỳ này rất quan trọng; mang tính định hướng chiến lược, có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Hà Nam trong thời gian tới.

Các văn bản này được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, trên cơ sở phân tích đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế, dự báo thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng do dịch COVID-19 gây ra; đồng thời, kế thừa những thành tựu của các nhiệm kỳ trước và xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những đột phá cần tập trung để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng với hình thức phù hợp đến các tầng lớp nhân dân, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chương trình, đề án, quy chế, quy định tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Bà Lê Thị Thủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng phải cụ thể hóa bằng kế hoạch, đề án và bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các nghị quyết, chương trình, đề án thực sự đi vào cuộc sống; phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chương trình, đề án; nhắc nhở, uốn nắn, phê bình tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)
Hà Nam triển khai quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Hà Nam triển khai quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Sáng 22/10, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN