Giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân chủ trì cuộc Tọa đàm, cùng dự có các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, tướng lĩnh, đại diện lãnh đạo, chỉ huy đại diện các cơ quan, đơn vị.

Tọa đàm nhằm khẳng định vị trí, ý nghĩa của kỷ luật đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay; phân tích, làm rõ sự cần thiết phải giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, đề ra những chủ trương, biện pháp nhằm tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động trong toàn quân đối với việc duy trì, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương là chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện chủ trương này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sự chuyển biến, tiến bộ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân về chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị an toàn chưa mạnh mẽ, sâu sắc, đồng đều, thiếu tính ổn định, vững chắc. Tại tọa đàm, các đại biểu đã phân tích, làm rõ thực tế, tình hình vi phạm kỷ luật của bộ đội; đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Để góp phần hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật, một trong những yêu cầu căn bản là các đơn vị cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sỹ.

Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng, giữ nghiêm kỷ luật là một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với mọi tổ chức quân đội, dù đó là quân đội của một quốc gia, một thể chế chính trị - xã hội nào. Quân đội nhân dân Việt Nam không nằm ngoài đòi hỏi, quy luật phổ quát trên. Do đó, cần giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, rèn luyện kỷ luật cho mọi quân nhân trong mọi hoạt động và mọi tình huống, trong rèn luyện, chiến đấu, công tác, sản xuất.

Kỷ luật trong Quân đội là sự tuân thủ, song đối với Quân đội, yêu cầu tuân thủ, chấp hành mệnh lệnh không mâu thuẫn với việc thực thi dân chủ trong Quân đội. Trong tư tưởng chỉ đạo xây dựng Quân đội, Bác Hồ và Đảng luôn nhấn mạnh mối quan hệ giữa chấp hành, giữ nghiêm kỷ luật với thực hành dân chủ trong mọi sinh hoạt, hoạt động của Quân đội. Xử lý không tốt quan hệ biện chứng trên sẽ không tạo ra và không phát huy được sức mạnh của các đơn vị Quân đội.

Thảo luận tại Tọa đàm, các đại biểu đồng tình với quan điểm: “Giữ nghiêm kỷ luật quân đội, xứng danh bộ đội cụ Hồ” là hai vế không thể tách rời nhau, kỷ luật gắn chặt với danh dự cao quý của người lính Việt Nam - “Bộ đội cụ Hồ”. Sự gắn kết và thống nhất hai yêu cầu đó tạo ra những đặc trưng riêng có của kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội cách mạng, Quân đội của nhân dân.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
Bộ đội cụ Hồ - Biểu tượng văn hóa cao đẹp của Quân đội ta
Bộ đội cụ Hồ - Biểu tượng văn hóa cao đẹp của Quân đội ta

“Bộ đội Cụ Hồ” là những chiến sĩ được mang tên của lãnh tụ dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên thế giới chưa có đội quân nào được mang tên một Danh nhân văn hóa như Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN