Giảm thiểu rủi ro trước tác động của biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1055/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chú thích ảnh
Người dân cư ngụ ven sông Cà Mau chủ động bố trí nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu và nước dâng cao. Ảnh: Kim Há/TTXVN

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ và giải pháp tập trung tăng cường khả năng chống chịu, nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học, công nghệ; nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.

Ngoài ra, kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu.

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phân kỳ thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 2021-2025 tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị cơ sở pháp lý và điều kiện kỹ thuật nhằm thúc đẩy lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào các chính sách, hệ thống chiến lược, quy hoạch; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và những diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết.

Giai đoạn 2026-2030 tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, phối hợp, lồng ghép các hoạt động trong triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực của các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, cộng đồng, hệ sinh thái để tăng cường khả năng chống chịu, sẵn sàng điều chỉnh trước thay đổi của khí hậu.

Giai đoạn sau năm 2030 cho đến năm 2050 phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2021-2030, tiếp tục tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người, cơ sở hạ tầng, hệ thống tự nhiên nhằm bảo vệ, nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu và an toàn trước thiên tai.

TTXVN/Báo Tin tức
Phối hợp thực hiện nhiệm vụ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Phối hợp thực hiện nhiệm vụ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Ngày 21/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp và nghe báo cáo về các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 các lĩnh vực khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN