Giải Búa liềm vàng - Nâng cao chất lượng tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm Vàng) lần thứ VI năm 2021 sẽ được tổ chức vào tối 21/1, tại Hà Nội.

Đây là giải thưởng báo chí thường niên tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về công tác xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022.

Bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật

Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số có 2.081 tác phẩm, tăng 371 tác phẩm (21,69%) so với năm 2020.

Trong số đó có 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm báo điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh và 57 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm nay ở các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phong phú về chủ đề, thể loại và phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các tác phẩm viết về Đảng và công tác xây dựng Đảng trên tất cả các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình đã bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật.

Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như Đại hội lần thứ XIII của Đảng và việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống đại dịch COVID-19.

Nét mới của giải năm nay là có nhiều loạt bài có chất lượng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn hư đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đánh giá các mô hình thí điểm tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thu hồi tài sản tham nhũng; giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; những sáng tạo để duy trì các hoạt động tại lĩnh vực đặc thù, địa bàn khó khăn; những cách làm hay, tấm gương sáng trong sản xuất-kinh doanh, bảo vệ chủ quyền an ninh, biên giới; nỗ lực xây dựng cộng đồng, xã hội văn minh, giàu đẹp…

Sâu sắc, mang tính thuyết phục cao

''Tham gia bảo vệ những nền tảng tư tưởng của Đảng là nguồn cảm hứng rất mạnh mẽ của bản thân mình. Tại sao nó lại cảm hứng? Thứ nhất là mình có niềm tin. Niềm tin vào chân lý, vì cái lý tưởng mình theo đuổi nên tạo hứng khởi''. Đây là lời chia sẻ của nhà văn Ma Văn Kháng, 86 tuổi khi nói về tác phẩm “Loạt bài: Mạn đàm về tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” tham gia dự thi Giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021. Loạt bài của ông đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng giám khảo.

Trong khi đó, với các phân tích đa chiều, làm sáng rõ hơn những quan điểm lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội; Những giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng sáng tạo của Việt Nam trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, loạt phóng sự truyền hình “Những giá trị cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng sáng tạo của Việt Nam qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” của nhóm phóng viên Ban Thời sự (Đài Truyền hình Việt Nam) cũng nhận được đánh giá cao của Hội đồng giám khảo.

''Không chỉ có chương trình Đối diện đã tạo ra một thương hiệu trong lĩnh vực phản bác đấu tranh trước các luận điệu thù địch, Đài Truyền hình Việt Nam cũng tập trung triển khai những phóng sự, những vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ví dụ, trong năm vừa rồi, với bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một số vấn đề về xây dựng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, không chỉ lấy ý kiến phân tích những điểm mới mà chúng tôi còn phản ánh những thành tựu của đất nước để minh chứng cho bài viết của Tổng Bí thư, điều này đã tạo ra loạt bài rất thuyết phục'', nhà báo Phương Mai, Trưởng phòng Chính trị, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết.

Trong bối cảnh đất nước năm qua gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị không ngừng chống phá, báo chí đã vào cuộc mạnh mẽ, chủ động, kịp thời, đập tan các luận điệu xuyên tạc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh Đạo của Đảng. Dù là một chủ đề khó nhưng cách tiếp cận và thể hiện sâu sắc, chân thực, biện chứng, mang tính thuyết phục cao, các loạt bài về chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được bảo vệ một cách thuyết phục trên báo chí không chỉ thể hiện sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp ủy, của lãnh đạo các cơ quan báo chí mà còn thực sự tạo nên nét mới, góp phần nâng cao chất lượng của Giải Búa liềm Vàng.

Tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy

Một trong những điểm mới và lần đầu tiên có trong cơ cấu Giải năm nay là Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải đã quyết định khen thưởng 3 cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng. Thông tấn xã Việt Nam vinh dự là một trong ba cơ quan báo chí được khen thưởng.

Theo Ban Tổ chức Giải, Trang thông tin đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là sản phẩm truyền thông sáng tạo, cần được ghi nhận và khen thưởng. Là sản phẩm truyền thông đa phương tiện, ra mắt trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trang thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng không chỉ cung cấp các thông tin rất kịp thời về Đại hội Đảng bộ các cấp mà đặc biệt đây còn là cơ sở dữ liệu hệ thống lại toàn bộ các thông tin quan trọng nhất liên quan đến các kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp của Việt Nam. Những thông tin này được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ và bằng những công cụ mới nhất để giúp cho tất cả, không chỉ là những người đọc trực tiếp mà cả các hãng thông tấn các nước, có thể tăng cường sự phối hợp và chia sẻ nguồn thông tin chính thống kịp thời và chính xác.

Cũng như các lần tham dự Giải trước, trong lần tham dự Giải năm nay, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan thông tấn quốc gia, là trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước khi có nhiều tác phẩm dự thi ở nhiều loại hình, thể loại. Một số tác phẩm đã được Hội đồng giám khảo đánh giá cao.

Thực tiễn của đất nước thời kỳ hội nhập sâu rộng hiện nay đòi hỏi cán bộ then chốt phải thật sự đủ tầm vóc, trí tuệ, bản lĩnh để gánh trên vai việc Đảng, việc nước, việc dân. Điều ấy càng có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ cấp chiến lược, bởi họ là những người trực tiếp vừa xây dựng, vừa tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nếu chọn đúng người cần chọn, chọn đúng “ghế” để “đặt” đúng người, đúng việc, sẽ tạo ra những đột phá, bứt phá mới. Đây cũng là cơ hội để đất nước có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Với loạt bài viết “Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công tác phát triển Đảng”, phóng viên Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) đã tổng hợp, phân tích những ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý và kinh nghiệm thực tiễn qua công tác đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ tại một số địa phương để thấy được hiệu quả từ việc tạo nguồn – những “hạt giống đỏ” trong công tác cán bộ, qua đó có thể nhân rộng ra cả nước.

Trong khi đó, loạt bài viết “Những cống hiến thầm lặng của cán bộ cơ sở” của phóng viên Hoàng Tuyết, Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) đã mang đến cho độc giả hình ảnh những cán bộ cơ sở thầm lặng cống hiến, làm việc bất kể ngày đêm, chấp nhận rủi ro, vừa trực tiếp tham gia chống dịch vừa chăm lo đời sống cho người dân, trong cuộc chiến với giặc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Có thể nói các tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng là những tác phẩm báo chí có chất lượng, giàu tính đảng, tính nhân văn, dân tộc. Do đó, việc tổ chức vinh danh và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng sẽ thu hút sự quan tâm của các cơ quan báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng để có thêm nhiều bài viết có chất lượng về chủ đề xây dựng Đảng được đăng tải, thu hút sự quan tâm của dư luận, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Việt Đức (TTXVN)
Giải Búa liềm vàng thắp lên không khí sáng tạo viết về xây dựng Đảng
Giải Búa liềm vàng thắp lên không khí sáng tạo viết về xây dựng Đảng

Tối 21/1/2022, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN