Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân”.

Chú thích ảnh
Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành khẳng định, với mục tiêu xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực sự là "thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân”. Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ nói riêng…

Theo báo cáo đề dẫn Hội thảo, trong thực tiễn, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân đã trở thành ngọn đuốc soi đường, định hướng cho lực lượng Công an từng bước xây dựng, phát triển, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt, vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến từ rất sớm. Trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác họa ra những tiêu chí cần có ở người cán bộ, chiến sĩ Công an hết sức toàn diện. Từ đó về sau, trong nhiều bài nói, bài viết, bức thư gửi đến lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập một cách hệ thống, toàn diện về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân, ngành Công an đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng tư tưởng của Người. Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về phương diện lý luận và thực tiễn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Hội thảo tập trung thảo luận làm sáng rõ hơn, sâu sắc hơn nội dung, giá trị thời đại tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân; đánh giá thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ của lực lượng Công an nhân dân.

Các đại biểu đã phân tích làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định những vấn đề đặt ra. Nhiều kinh nghiệm quý báu đã được các đại biểu chia sẻ, qua đó giúp ngành Công an tiếp tục vận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận xác định mục tiêu, phương hướng, yêu cầu, biện pháp nghiên cứu, vận dụng những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân trong tình hình mới. Các ý kiến tập trung xác định những nhân tố tác động, phương hướng, giải pháp vận dụng gắn với bảo vệ, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân.

TTXVN/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh tuyên dương cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trẻ tiêu biểu
TP Hồ Chí Minh tuyên dương cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trẻ tiêu biểu

Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt nam (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020), chiều 18/8, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương các gương cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trẻ, giỏi, tiêu biểu của thành phố năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN