Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Bộ Nội vụ cho biết, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), với trọng tâm là các phương án đơn giản hóa TTHC đã được phê duyệt theo Đề án 30 để TTHC thực sự được điều chỉnh theo hướng thuận tiện và đơn giản hơn cho tổ chức và công dân.

Thực hiện Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC, các địa phương tiếp tục rà soát và ban hành quy định thực hiện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân, phù hợp với nhu cầu cụ thể tại từng đơn vị. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức khi có nhu cầu giao dịch công việc với các cơ quan nhà nước. Đồng thời, các địa phương cũng chú trọng tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mở rộng lĩnh vực thực hiện liên thông trong giải quyết các công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Chu Thanh Vân
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN