Đại học Quốc gia Hà Nội từng bước khẳng định vị thế khu vực và quốc tế

 Sáng 9/12, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (12/10/1993 – 12/10/2013). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các viện nghiên cứu, trường đại học; nhiều đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Hà Nội; cùng toàn thể các thày giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội .

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ đọc diễn văn kỷ niệm nêu rõ: Cách đây 20 năm, trước những yêu cầu cấp bách của công cuộc đổi mới, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập. Trên cơ sở kế thừa truyền thống học thuật đỉnh cao của Đại học Đông Dương, sắp xếp và tổ chức lại một số trường đại học như Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm ngoại ngữ... đến nay Đại học Quốc gia Hà Nội là một thực thể gắn kết hữu cơ với 28 đơn vị đầu mối, 6 trường đại học, 3 viện nghiên cứu thành viên và các đơn vị trực thuộc, bao gồm tương đối đầy đủ các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội – nhân văn, kinh tế, luật, ngoại ngữ, y dược, với đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đông về số lượng, mạnh về chất lượng.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã tập trung đầu tư phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu. Các mô hình đào tạo bằng kép, chất lượng cao, tài năng và đạt chuẩn quốc tế lần lượt được tổ chức đào tạo thí điểm thành công và đã phát triển thành nhiệm vụ thường xuyên, đại trà. Cơ cấu và chất lượng các hoạt động đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội đã thay đổi về căn bản.

Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đại học Quốc gia Hà Nội đã có hàng trăm sản phẩm khoa học và công nghệ được triển khai ứng dụng trong thực tế; nhiều công trình khoa học công nghệ đã được tặng những giải thưởng lớn, trong đó có 19 giải thưởng Hồ Chí Minh, 18 giải thưởng Nhà nước và hàng chục giải thưởng khoa học có uy tín trên thế giới. Hoạt động thông tin truyền thông, hợp tác trong nước và hội nhập quốc tế cũng đã được triển khai có hiệu quả, nhờ đó vị thế quốc tế và quốc gia của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được khẳng định và phát huy, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân của một cựu sinh viên Trường Đại học tổng hợp 50 năm về trước (nay là một thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới các thày giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được trong chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, từng bước xác lập được vai trò đầu tàu, nòng cốt trong hệ thống giáo dục Việt Nam và có vị thế ngày càng cao ở khu vực và quốc tế.

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư chỉ rõ: Bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo nói chung, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng, nhiều yêu cầu mới, vẻ vang, nhưng cũng nặng nề hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nền khoa học - công nghệ tiên tiến. Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên môn khác nhau, ngang tầm khu vực, từng bước đạt trình độ quốc tế. Trước hết phải đi đầu trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học - công nghệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, Đại học Quốc gia Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế và điều kiện của Việt Nam; tiếp tục triển khai cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị đại học, phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị thành viên.

Về công tác đào tạo, phải đặc biệt coi trọng phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực, kỹ năng và tăng khả năng có việc làm của người học; ti ếp tục đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại, thiết thực, tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tạo động lực để người học tham gia tích cực vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo.
 
Về công tác nghiên cứu, cần nhận thức và phát huy đầy đủ vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội như một cái nôi của nghiên cứu khoa học cơ bản, nơi sản xuất "máy cái", đào tạo, cung cấp nguồn cán bộ khoa học cơ bản cho toàn bộ hệ thống giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ quốc gia.

Đại học Quốc gia Hà Nội cần sớm nghiên cứu đề xuất với Trung ương Đảng và Chính phủ những giải pháp, cơ chế, chính sách cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển khoa học xã hội - nhân văn trong hệ thống các trường đại học của cả nước; tập trung phát triển các khoa học liên ngành, các công nghệ mũi nhọn trực tiếp tham gia vào việc giải quyết có hiệu quả các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong việc vươn tới các chuẩn mực và trình độ tiên tiến về tri thức và công nghệ của khu vực và thế giới , góp phần thiết thực vào việc thu hẹp khoảng cách tụt hậu trong trình độ phát triển của nước ta so với các nước tiên tiến; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế.

Để hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đại học Quốc gia Hà Nội cần xây dựng một môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác tin cậy; quan tâm đầu tư, p hát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn; c ó giải pháp cụ thể để thu hút cán bộ và các nhà khoa học giỏi ở trong nước và nước ngoài, đồng thời có các chính sách đãi ngộ cán bộ có trình độ cao; khuyến khích, động viên cán bộ làm việc có ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt công việc được giao.

Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội cần quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiện toàn hệ thống chính trị, tăng cường khối đoàn kết, nhất trí trong nội bộ; phát huy cao độ tinh thần tự do sáng tạo của các nhà khoa học; phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp nơi học đường, đặc biệt là đạo đức, phẩm chất, tư cách nhà giáo, nhà khoa học, truyền thống uống nước nhớ nguồn và đạo lý thày – trò, thực sự trở thành một trong những biểu tượng đẹp của tinh thần, trí tuệ và tinh hoa văn hóa Việt Nam.


Nguyễn Sự


Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản