Gia Lai: KBang kỳ vọng lớn vào nhiệm kỳ mới

Đến nay, 100% tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện KBang đã hoàn thành Đại hội cấp cơ sở. Toàn Đảng bộ đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng với kỳ vọng đưa huyện nhà phát triển, vững mạnh.

Chú thích ảnh

Toàn Đảng bộ huyện Kbang có 53/53 Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (17 Đảng bộ, 36 Chi bộ), qua sự chuẩn bị tốt về công tác nhân sự, đến nay Đại hội cấp cơ sở đã hoàn tất. Đây là tiền đề để đại hội tiếp tục lựa chọn, bầu ra đội ngũ cán bộ, lãnh đạo có đầy đủ năng lực, phẩm chất, uy tín góp phần đưa địa phương, đơn vị phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Để Đại hội cấp cơ sở hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo về công tác nhân sự, trước đó Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã chọn 03 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đại hội điểm và chọn Đảng bộ xã Krong để tổ chức Đại hội thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2020-2025). Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm và đại hội thí điểm, Ban thường vụ huyện ủy đã sớm tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội đảm bảo quy định, bầu ra những đảng viên xuất sắc để đảm trách nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự tại kỳ đại hội lần này là việc mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy khóa mới. Nhân sự được cấp ủy khóa cũ giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới đều thực hiện quy trình năm bước đối với cả nhân sự tái cử và nhân sự dự kiến tham gia lần đầu.
Đánh giá về công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở, hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kbang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Phan Trần Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang, nhìn nhận: Trong quá trình lãnh đạo và tổ chức đại hội ở tất cả các đảng bộ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm sâu sát tình hình và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Công tác bầu cử trong đại hội đã phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn và yêu cầu đổi mới cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ; cơ cấu phù hợp, chất lượng cấp ủy viên khóa mới trình độ các mặt đều cao hơn khoá trước. Danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ đều có số dư theo quy định (số dư cao nhất là 25%) và bầu 1 lần đủ số lượng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử tại đại hội được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình.

Trên cơ sở họp bàn rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Kbang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 8/2020. Hy vọng trong nhiệm kỳ tiếp theo, Đại hội sẽ tập trung được trí tuệ, sức mạnh của toàn Đảng bộ cùng sự chung sức, chung lòng của toàn thể nhân dân tạo ra bước đột phá trong xây dựng hệ thống chính quyền, phát triển kinh tế tại địa phương, hoàn thành mục tiêu đưa huyện về đích nông thôn mới trong thời gian tới. 

Chú thích ảnh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN