Đề xuất gia hạn khoảng 84.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2024

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Ước tính tổng số thuế được gia hạn là gần 84.000 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Hoạt động tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo Bộ Tài chính, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn năm 2024, duy trì sản xuất kinh doanh, trong khi vẫn phải đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước ở cả trung ương và các địa phương, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất như Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. Thời gian thực hiện trong năm 2024.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 5, tháng 6/2024 đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo tháng và quý II/2024 đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo quý; gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2024, gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2024 và gia hạn 2 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 9/2024 đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo tháng và quý III/2024 đối với trường hợp nộp thuế GTGT theo quý.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, thực hiện theo phương án nêu trên, tổng số thuế GTGT gia hạn từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024 và quý II, quý III năm 2024 là khoảng 52.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 31/12/2024.

Đối với thuế TNDN, Bộ Tài chính đề nghị: gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2024. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ước tính số thuế TNDN tạm nộp quý II của kỳ tính thuế TNDN năm 2024 được gia hạn khoảng 27.600 tỷ đồng, số thu ngân sách nhà nước năm 2024 không giảm.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thời hạn thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Ước tính số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 440 tỷ đồng, nhưng số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị: gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2024.

Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 3.200 tỷ đồng, số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm.

Như vậy, ước tính tổng số thuế được gia hạn theo các chính sách tại dự thảo nghị định là gần 84.000 tỷ đồng.

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép quy định nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023, thống kê cho thấy đã có 157.955 người nộp thuế được gia hạn.

Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 96.964,2 tỷ đồng; trong đó: Thuế GTGT được gia hạn là 57.427,9 tỷ đồng; số thuế TNDN được gia hạn là 35.957,2 tỷ đồng; tiền thuê đất được gia hạn là 3.165,7 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh được gia hạn là 413,4 tỷ đồng.

Hoàng Tùng (TTXVN)
Doanh nghiệp không 'hào hứng' việc được trả tiền thuê đất hàng năm
Doanh nghiệp không 'hào hứng' việc được trả tiền thuê đất hàng năm

Một trong những điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi vừa được thông qua là quy định về quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất có sự đổi mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN