Tags:

Cục bản quyền tác giả

 • Phức tạp xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan

  Phức tạp xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan

  Theo đại diện Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) việc thực thi, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan tới quyền tác giả, quyền liên quan trên thực tế không đơn giản, thậm chí có những vụ việc rất phức tạp.

 •  Nâng cao nhận thức bảo hộ quyền tác giả

  Nâng cao nhận thức bảo hộ quyền tác giả

  Ngày 15/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức Hội thảo quốc gia về vai trò của quyền tác giả đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa.

 • Làm luật, đâu phải chuyện sai thì sửa là xong

  Làm luật, đâu phải chuyện sai thì sửa là xong

  Chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch: Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Bản quyền tác giả, Vụ Pháp chế tập trung nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016, báo cáo Bộ trưởng.

 • "Chỉ tận tay" doanh nghiệp cách đảm bảo an ninh mạng

  "Chỉ tận tay" doanh nghiệp cách đảm bảo an ninh mạng

  Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền Tác giả tại TP Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch tuyên truyền và cảnh báo đối với một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về guy cơ các cuộc tấn công an ninh mạng.

 • Việt Nam giảm mạnh vi phạm bản quyền phần mềm

  Việt Nam giảm mạnh vi phạm bản quyền phần mềm

  Nhìn lại sau 5 năm ký kết Biên bản ghi nhớ về Chương trình Hợp tác Bảo vệ Bản quyền Chương trình Máy tính (giữa Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam - Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên minh phần mềm BSA) cả 3 bên đều khẳng định sự hài lòng về những thành quả đạt được...

 • Nâng cao ý thức về bản quyền phần mềm

  Nâng cao ý thức về bản quyền phần mềm

  Với mục tiêu rút ngắn khoảng cách tỷ lệ vi phạm bản quyền của Việt Nam so với mức trung bình của khu vực và thế giới, trong năm 2013, Cục Bản quyền tác giả... đã phối hợp với Liên minh Phần mềm doanh nghiệp (BSA) triển khai chương trình hợp tác tuyên truyền bảo hộ bản quyền chương trình máy tính.

 • Luật Sở hữu trí tuệ: Đến lúc không thể chần chừ

  Luật Sở hữu trí tuệ: Đến lúc không thể chần chừ

  Đó là nhận định của Tiến sĩ Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (COV), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong cuộc trao đổi về việc xiết chặt quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong lĩnh vực phần mềm máy tính và các hoạt động tích cực của Chính phủ trong thời gian gần đây.

 • Tuân thủ luật SHTT trong lĩnh vực phần mềm máy tính: Đến lúc không thể chần chừ

  Tuân thủ luật SHTT trong lĩnh vực phần mềm máy tính: Đến lúc không thể chần chừ

  Đó là nhận định của Tiến sĩ Vũ Mạnh Chu, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả (COV), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cuộc trao đổi về sự siết chặt quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) trong lĩnh vực phần mềm máy tính và các hoạt động tích cực của chính phủ trong thời gian gần đây.

 • Bản quyền phần mềm: Bắt đầu từ ý thức của người tiêu dùng!

  Bản quyền phần mềm: Bắt đầu từ ý thức của người tiêu dùng!

  Bắt đầu diễn ra từ hôm qua (ngày 10/5), Chiến dịch tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của doanh nghiệp kinh doanh bản quyền phần mềm (BQPM) trong việc tôn trọng BQPM, do Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch...