Nhiều dự án tại Hà Nội bộc lộ thiếu sót

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có kết luận về việc tổng hợp, rà soát các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trên địa bàn thành phố. Bên cạnh những mặt tích cực, các dự án BT, BOT đã bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.


Cụ thể, các dự án này chưa làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, đảm bảo sự minh bạch, công khai các dự án đầu tư theo hình thức BT để tổ chức đấu thầu công khai, lựa chọn được chủ đầu tư có năng lực, đồng thời khắc phục những khiếu nại thắc mắc, nghi ngờ về thủ tục, cách làm của thành phố. Việc kiểm tra, thẩm định, giám sát thực hiện các dự án còn nhiều yếu kém dẫn đến việc xác định khối lượng, giá trị, công trình, diện tích đất đối ứng một số dự án thiếu chính xác. Nếu không kịp thời thanh tra có thể gây lãng phí, thất thoát và xảy ra tiêu cực. Trong quá trình triển khai còn nhiều dự án chậm tiến độ, chất lượng một số dự án sau hoàn thành còn hạn chế.


Để tiếp tục triển khai tốt chủ trương xã hội hóa của thành phố trong việc kêu gọi đầu tư theo hình thức BT, BOT, PPP, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội cần nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu, giải trình các kiến nghị tại báo cáo kết luận thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT tại thành phố Hà Nội; kết luận kiểm tra một số dự án đầu tư theo hình thức BT của đoàn kiểm tra Thành ủy Hà Nội, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình làm rõ nguyên nhân, khuyết điểm và biện pháp khắc phục của các tổ chức, đơn vị và cá nhân có khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong đó cần chỉ rõ những công việc, lĩnh vực, ngành, cá nhân phải kiểm điểm và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 15/10/2012.


Bên cạnh đó, UBND thành phố tiếp tục rà soát, tổng hợp các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT và nhu cầu triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố để sớm công bố công khai danh mục dự án BT, BOT, BTO, PPP, trong đó cần công khai nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn những dự án được thực hiện hình thức BT, BOT; lập danh mục công bố công khai để đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư một cách dân chủ, công bằng, tránh vận dụng tùy tiện, gây thất thoát tài sản nhà nước.


Đối với đất đối ứng cho các dự án này phải là đất đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tránh việc giới thiệu trùng lặp một vị trí đất cho nhiều dự án và đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất sản xuất nông nghiệp. Tăng cường các biện pháp quản lý, không để xảy ra hiện tượng mua bán dự án, hoặc lợi dụng sơ hở của pháp luật để chia dự án thành nhiều dự án nhỏ để tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi. Rà soát lại quy trình đầu tư, trách nhiệm thanh quyết toán, bảo hành công trình... Nâng cao chất lượng nội dung các hợp đồng dự án BT để tránh tranh chấp. Tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, đùn đẩy trách nhiệm, tạo môi trường đầu tư lành mạnh.


Tuyết Mai

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN