Đủ tuổi nghỉ hưu, có được kéo dài hợp đồng lao động?

Bà Thu Hương (TP Hồ Chí Minh) đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn muốn tiếp tục làm việc để đủ 20 năm đóng BHXH. Trường hợp bà Hương sẽ được giải quyết như thế nào?

Bà Thu Hương (TP Hồ Chí Minh) hỏi: Tôi làm việc tại công ty liên doanh theo hợp đồng không xác định thời hạn. Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) được 15,5 năm và hiện đã đủ tuổi nghỉ hưu. Tôi muốn tiếp tục làm việc để đủ 20 năm đóng BHXH và công ty vẫn có nhu cầu cho vị trí công việc tôi đang đảm nhận. 

Căn cứ quy định hiện hành, trường hợp của tôi thì người sử dụng lao động cần áp dụng quy định tại Điều 166 Bộ luật Lao động để tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, hoặc kéo dài thời hạn hợp đồng, hoặc giao kết hợp đồng mới cho tới khi người lao động đủ 20 năm đóng BHXH có đúng không? Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động có đúng không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 1, Điều 167 Bộ luật Lao động, khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi (người tiếp tục lao động sau độ tuổi theo Điều 187 Bộ luật Lao động) có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương II của Bộ luật này.

Điều 5 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, khi tiếp tục lao động sau độ tuổi lao động tại Điều 187 Bộ luật Lao động, người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định pháp luật về lao động đối với người cao tuổi.

Hợp đồng với người lao động cao tuổi phải bảo đảm các nội dung quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 166 và Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 167 Bộ luật Lao động.

Đối chiếu với nội dung câu hỏi của bà Thu Hương thì trường hợp của bà đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà người sử dụng lao động có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì hai bên thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật đối với người lao động cao tuổi theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

chinhphu.vn
Người làm nghề độc hại có được nghỉ hưu trước tuổi?
Người làm nghề độc hại có được nghỉ hưu trước tuổi?

Bà Nguyễn Thị Hoa (TP Hà Nội) đủ 45 tuổi từ tháng 7/2016, đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 21 năm, trong đó có 17 năm làm nghề độc hại. Theo kết quả giám định bà Hoa bị suy giảm 62% sức khỏe. Bà Hoa hỏi, bà có được nghỉ hưu trước tuổi không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN