Những thách thức hậu bầu cử Myanmar

Nhiệm vụ đầu tiên của bà San Suu Kyi là đàm phán về một cuộc chuyển giao quyền lực từ phía quân đội, vốn điều hành hầu như mọi khía cạnh trong đời sống hành chính suốt 53 năm qua.