Vốn tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo Quảng Bình

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Bình xuống còn 6,14% và hộ cận nghèo 8,2%.

Sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Bình đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng phát huy được hiệu quả. 

Chú thích ảnh
Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 chỉ Ban Bí thư. 

Đặc biệt, thông qua vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 6,14% và hộ cận nghèo 8,2%. Đó là một trong những thành quả nổi bật mà Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Xuân Quang nêu lên tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức ngày 23/8.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang cũng cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã thực sự đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ, tích cực tới hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tín dụng chính sách xã hội đã giúp hơn 169.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; trên 44.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hàng chục nghìn học sinh, sinh viên, người lao động và các đối tượng được giúp sức vay vốn, tạo việc làm, xây nhà... Đến nay, 4 tổ chức chính trị - xã hội cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia quản lý hơn 3.160 tỷ đồng, với gần 85.000 khách hàng vay; tốc độ tăng trưởng nguồn vốn đạt bình quân 10,2%/năm; xử lý và đưa tỷ lệ nợ quá hạn xuống còn 0,14%; nợ khoanh chiếm 0,01% tổng dư nợ…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, chia sẻ bài học kinh nghiệm, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện. Theo đó, cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách; công tác tuyên truyền chưa hiệu quả. Nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của người dân. Chất lượng tín dụng chính sách chưa đồng đều, một số địa phương tỷ lệ nợ quá hạn còn cao; các chương trình tín dụng tiềm ẩn rủi ro dẫn đến làm gia tăng nợ quá hạn…

Các đại biểu cũng kiến nghị một số vấn đề như: Cân đối bổ sung nguồn vốn cho vay đối với các đối tượng chính sách nông thôn, nhất là vùng khó khăn, miền núi, biển đảo; bố trí tăng nguồn vốn tạo việc làm, sản xuất kinh doanh, làm nhà ở, xuất khẩu lao động; cải tiến quy trình thủ tục, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ nhưng dễ thực hiện, kiểm tra và giám sát… từ đó đảm bảo tín dụng chính sách xã hội đến được với người cần, người có nhu cầu và phát huy hiệu quả.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, đưa tín dụng chính sách xã hội thực sự là công cụ hữu hiệu trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành liên quan, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, sâu sát thực tiễn hoạt động. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, cũng như hiệu quả giám sát của toàn dân đối với công tác này; huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội hoạt động ổn định, bền vững. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, UBND tỉnh và Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Võ Dung (TTXVN)
Tín dụng chính sách xã hội giúp xóa gần 16.000 hộ nghèo ở Đắk Nông 
Tín dụng chính sách xã hội giúp xóa gần 16.000 hộ nghèo ở Đắk Nông 

Ngày 22/8, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN