Tiếp tục triển khai nghiên cứu Dự án “Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội”

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục hợp tác với thành phố Xơun - Hàn Quốc triển khai nghiên cứu Dự án “Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội” (sau đây gọi là: Quy hoạch cơ bản - QHCB), UBND TP Hà Nội tích cực phối hợp với chính quyền thành phố Xơun tổ chức thực hiện giai đoạn II của Dự án.


Hiện nay, những nội dung chính của “Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội” đã được lồng ghép vào đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đang trình thẩm định, phê duyệt. Để có cơ sở lập, thẩm định, trình duyệt và phê duyệt Dự án “Quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội”, chiều 3/11, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo quy hoạch và Đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội xin ý kiến về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án quy hoạch cơ bản phát triển khu vực sông Hồng đoạn qua Hà Nội.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đề nghị được lồng ghép QHCB sông Hồng với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được Chính phủ phê duyệt cũng là phê duyệt các định hướng chính của QHCB sông Hồng, làm cơ sở để triển khai quy hoạch tiếp theo. Sau khi Quy hoạch chung Thủ đô được phê duyệt, chỉnh sửa QHCB sông Hồng (phần nội dung Quy hoạch xây dựng) theo hồ sơ Quy hoạch phân khu để phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Thanh Bình
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN