Nông, lâm trường còn nợ tiền đất hàng trăm tỷ đồng

Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, tổng số tiền thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai trong 10 năm (2004 - 2014) của các nông, lâm trường vào khoảng 1928 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là 47,46 tỷ đồng (số tiền đã nộp khoảng 27,31 tỷ đồng, số tiền còn nợ vào khoảng 20,21 tỷ đồng). Tổng số tiền thuê đất mà các nông, lâm trường phải nộp vào khoảng 1.880,5 tỷ đồng (số tiền đã nộp vào khoảng 1.694,7 tỷ đồng và số tiền còn nợ khoảng 219,4 tỉ đồng).


“Số liệu thu nộp nghĩa vụ tài chính của các nông, lâm trường nêu trên là đúng quy định của pháp luật, phản ánh đúng thực tế tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh trong giai đoạn 2004 – 2014”, đại diện Bộ Tài chính nói.


Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo việc thu nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đúng theo quy định đối với diện tích sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp đã chuyển sang thuê đất (472.709 ha), giao đất có thu tiền sử dụng đất (2.029 ha). Trên cơ sở đó tạo ra sự công bằng giữa các thành phần kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng từ việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập cho các hộ đồng bào người dân tộc ở địa bàn nơi có các nông, lâm trường.


Bên cạnh đó, để đánh giá được đầy đủ, khách quan hiệu quả sử dụng đất của các nông, lâm trường giai đoạn 2004 - 2014 thì cần phải rà soát, xác định, cắm mốc giới và đo đạc ranh giới. Trên cơ sở đó, tách các phần diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (diện tích sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh), diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất (diện tích đất rừng phòng hộ, đất sử dụng để thực hiện nhiệm vụ công ích, không phục vụ kinh doanh) để làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.


Theo Bộ Tài chính, để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh thì điều quan trọng là phải quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng pháp luật đối với diện tích hơn 5 triệu ha (đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và đất các nông, lâm trường sử dụng để thực hiện nhiệm vụ công ích) giao đất nhưng không thu tiền sử dụng đất.


Ngoài ra, cần thực hiện cho thuê đất đối với diện tích gần 2 triệu ha thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định nhưng chưa thực hiện.

Minh Phương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN