Đồng Nai thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

Theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Công ty Daikan Việt Nam, Khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai từng bước khôi phục sản xuất, tăng tốc trở lại. Ảnh tư liệu: Công Phong/TTXVN

Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng làm Tổ trưởng; ông Trần Vũ Hoài Hạ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh làm Tổ phó Thường trực; đại diện Sở Tài chính tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh làm tổ phó và các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan khác làm ủy viên.

Nhiệm vụ của tổ công tác là giúp UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19”, tăng tính chủ động tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, tổ công tác sẽ lưu ý rà soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đầu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngoài ra, tổ công tác chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân; từ đó, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, có tính chất liên vùng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, Tổ phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề có liên quan.

Tổ công tác cũng giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19; đề xuất hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền. Tổ theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, tổ công tác có quyền yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó. Tùy thuộc vào yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác có thể mời thêm lãnh đạo một số đơn vị, địa phương liên quan hoặc các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Bộ Tài chính thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân
Bộ Tài chính thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân

Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 1951/QĐ-BTC thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN