Bộ Tài chính công bố dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước, theo đó năm 2018 tổng thu ngân sách nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng.

Trong số đó, thu nội địa là 1.099.300 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 35.900 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 179.000 tỷ đồng, thu viện trợ là 5.000 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng. Trong số đó, chi đầu tư phát triển là 399.700 tỷ đồng, chi trả nợ lãi là 112.518 tỷ đồng, chi viện trợ là 1.300 tỷ đồng, chi thường xuyên là 940.748 tỷ đồng, chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 35.767 tỷ đồng, chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng, dự phòng ngân sách nhà nước là 32.097 tỷ đồng.

Doanh nghiệp mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục hải quan Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Bội chi ngân sách nhà nước năm 2018 là 204.000 tỷ đồng (3,7% GDP); trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng công khai dự toán ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Theo đó, tổng nguồn thu ngân sách trung ương là 753.404 tỷ đồng; trong đó, thu thuế, phí và các khoản thu khác là 748.404 tỷ đồng; thu từ nguồn viện trợ là 5.000 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ đồng; trong đó, chi ngân sách trung ương theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương) là 627.253 tỷ đồng, chi bổ sung cho ngân sách địa phương là 321.151 tỷ đồng, chi bổ sung cân đối là 198.699 tỷ đồng, chi bổ sung có mục tiêu là 122.452 tỷ đồng. Bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng.

Về ngân sách địa phương, tổng nguồn thu ngân sách địa phương là 886.947 tỷ đồng bao gồm: thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp là 565.796 tỷ đồng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương  là 321.151 tỷ đồng, thu bổ sung cân đối là 198.699 tỷ đồng, thu bổ sung có mục tiêu là 122.452 tỷ đồng.


Tổng chi ngân sách địa phương là 895.947 tỷ đồng; trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương theo phân cấp (không kể từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương) là 773.495 tỷ đồng, chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương là 122.452 tỷ đồng. Bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng công khai dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực; dự toán thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế; dự toán chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực; dự toán chi ngân sách trung ương cho từng bộ, ngành, cơ quan trung ương; dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa phương...

Thùy Dương (TTXVN)
TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu bình quân mỗi ngày thu ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng
TP. Hồ Chí Minh: Phấn đấu bình quân mỗi ngày thu ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 2/1, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2018. Trong đó, năm 2018, TP Hồ Chí Minh phấn đấu thu ngân sách đạt 376.780 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2017, nghĩa là bình quân mỗi ngày thu ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN