Tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016 - 2022

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước. Do đó, mức độ phát triển doanh nghiệp có tác động lớn đến sự phát triển chung của cả nước. Theo thống kê, năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cả nước có trên 116.800 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 13,4% về số doanh nghiệp so với năm 2020, giảm 8,9% so với bình quân năm giai đoạn 2016 - 2020. Sang đến năm 2022, với những giải pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, chỉ trong 10 tháng, cả nước đã có 125.800 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.379,2 nghìn tỷ đồng, tăng 34,3% về số doanh nghiệp, tăng 5,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Tăng trưởng đi kèm nhiều thách thức với doanh nghiệp dược  
Tăng trưởng đi kèm nhiều thách thức với doanh nghiệp dược  

Theo khảo sát do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tiến hành trong tháng 10 và tháng 11 năm nay với gần 90% số doanh nghiệp dược phẩm thì có gần 80% số doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN