Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân về “Tư cách người Công an cách mệnh”

Ngày 11/3/1948, trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, lúc đó là Giám đốc Sở công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy Công an nhân dân Sáu điều về "Tư cách người Công an cách mệnh". Đây là "Kim chỉ nam" cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo tin tức
Lập nhiều thành tích, chiến công, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 
Lập nhiều thành tích, chiến công, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân 

"Trong khó khăn, gian khổ khơi nguồn sáng tạo, chia sẻ yêu thương, khi đối mặt nguy hiểm, hy sinh được nâng tình đồng đội, tinh thần đoàn kết dũng cảm được lan tỏa, không có lực lượng nào gắn bó, đồng cảm sẻ chia như Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN