Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ: Các biện pháp chuyên môn (Phần 3)

Biện pháp chuyên môn thứ ba theo Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ là: Cách ly y tế.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ: Các biện pháp chuyên môn (Phần 3)
Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ: Các biện pháp chuyên môn (Phần 3)

Biện pháp chuyên môn thứ ba theo Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ là: Cách ly y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN