Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ: Các biện pháp chuyên môn (Phần 1)

Biện pháp chuyên môn đầu tiên theo Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ là: Chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP: 23 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19
Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP: 23 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19

Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, có 4 cấp độ dịch gồm: Cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới) tương ứng với màu xanh cấp 2 (nguy cơ trung bình) tương ứng với màu vàng cấp 3 (nguy cơ cao) tương ứng với màu cam cấp 4 (nguy cơ rất cao) tương ứng với màu đỏ. Đến 16/10/2021, đã có 13 tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp 1; 10 tỉnh, thành phố xác định cấp độ 2; các tỉnh, thành phố còn lại chưa công bố cấp độ dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN