Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đặt ra mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững…

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030
Triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030

Sáng 29/10 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN