Bối cảnh ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (tháng 2/1943)

Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, được công bố tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng cuối tháng 2/1943 là một văn kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đề cương ra đời trong hoàn cảnh Đảng vẫn còn hoạt động bí mật, đang làm công tác vận động cách mạng. 

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm 'Đề cương về văn hóa Việt Nam'
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm 'Đề cương về văn hóa Việt Nam'

Tối 26/2, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, đã tưng bừng diễn ra tại khu vực Vườn hoa đền Bà Kiệu, thuộc không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN