Hà Nội kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; các văn bản, chỉ thị của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tới cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; chủ động phòng ngừa, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất vào mục đích sản xuất trái phép chất ma túy và các vi phạm pháp luật khác...

Đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, bảo quản, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất; kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật để chủ động kiến nghị các cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của các Bộ, ngành có liên quan; không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện lồng ghép phù hợp với Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2021 của UBND thành phố, công tác chuyên môn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, UBND thành phố giao Công an thành phố (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội) thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; nắm tình hình địa bàn, thực hiện công tác điều tra cơ bản lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tổ chức điều tra, xác minh để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm…

Công an thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương rà soát, thống kê các doanh nghiệp, công ty hoạt động quốc tế, các cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, công ty vận tải có hoạt động vận chuyển hàng... phòng ngừa các hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy; kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc tân dược, thuốc thú y chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy trong xuất nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất, không để tội phạm lợi dụng chiết xuất, sản xuất ma túy; rà soát, phát hiện kịp thời các đơn vị, cá nhân trồng trái phép cây có chứa chất ma túy...

Các sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy...

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Lợi dụng xe 'luồng xanh' vận chuyển trái phép ma túy
Lợi dụng xe 'luồng xanh' vận chuyển trái phép ma túy

Chiều tối 26/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, lực lượng công an thành phố Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy Ketamin và ma túy tổng hợp MDMA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN