Hà Nội: Khuyến khích người dân thực hiện thủ tục hành chính qua mạng

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, khuyến khích và hướng dẫn người dân lựa chọn môi trường mạng thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, khuyến khích và hướng dẫn người dân cân nhắc thời điểm thực hiện các thủ tục hành chính, ưu tiên lựa chọn môi trường mạng thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích của thành phố. 

Chú thích ảnh
Cục Thuế Hà Nội tiến hành hỗ trợ kiểm tra và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN

Các đơn vị, địa phương cần chủ động xây dựng phương án bố trí cán bộ phân luồng, hướng dẫn người dân đến giao dịch; phân chia vị trí tiếp nhận, trả kết quả hợp lý, đảm bảo trong bộ phận “Một cửa” bố trí tối đa 50% chỗ ngồi, thực hiện giãn cách tối thiểu 2m  giữa người với ng ười và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Người dân khi đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa” phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch.
 
Các đơn vị, địa phương cũng có trách nhiệm khai thác các kênh thông tin như: cổng thông tin điện tử của đơn vị, của thành phố và Chính phủ; tổng đài điện thoại; loa truyền thanh; sử dụng mạng xã hội hoặc các công cụ khác phù họp với quy định để công dân đặt lịch hoặc xếp số thứ tự, hướng dẫn hồ sơ và hẹn thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả. Đồng thời, các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố, các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện việc tiếp nhận và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân qua hệ thống bưu chính đối với những thủ tục hành chính không bắt buộc phải đến nộp và nhận trực tiếp trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (trường hợp đã có kết quả giải quyết thì phải liên hệ với công dân để chuyển trả kết quả qua hệ thống bưu chính) để hạn chế thấp nhất số lượng công dân đến giao dịch trực tiếp tại bộ phận “Một cửa”.

Bưu điện thành phổ Hà Nội cần duy trì các điểm giao dịch, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong thực hiện chuyển phát hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và của thành phố.
 
Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn cần tích cực đổi mới, cải tiến cách thức làm việc nhằm đáp yêu cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, giải quyết các thủ tục hành chính; phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, an toàn phòng, chống dịch bệnh; huy động sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trong hoạt động tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và yêu cầu phòng, chống dịch.

Tuyết Mai (TTXVN)
Từ 1/7, nhiều dịch vụ công trực tuyến sẽ thử nghiệm kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Từ 1/7, nhiều dịch vụ công trực tuyến sẽ thử nghiệm kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo Bộ Thông tin – Truyền thông (TT&TT), sẽ có 236 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 (183 cấp tỉnh, 36 cấp huyện, 17 cấp xã) sẽ triển khai thử nghiệm kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư được đưa vào sử dụng chính thức từ 1/7/2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN